בתאונה מעורבת, רק רכבים שפגעו ישירות בנפגע ישלמו לו

טרקטור בלא נהג מדרדר ובהידרדרותו פוגע ברכב פג'ו, ומוחץ הולך רגל שהיה סמוך לפג'ו. הוא ממשיך ומדרדר ופוגע גם במיצובישי. בית המשפט המחוזי הכריע כי על מבטחת הפג'ו ועל מבטחת הטרקטור לפצות את הניזוק על נזקיו. אך האם גם על מבטחת המיצובישי לפצות את הנפגע, וזאת חרף העובדה שלא היה קשר סיבתי בין פגיעת הטרקטור במיצובישי לבין פגיעתו של הנפגע בתאונה? שאלה זו נדונה בע"א 6527/06 הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ נ' עופר ארד (ניתן ביום: 7.10.08).

גדר המחלוקת נסוב סביב פרשנות סעיף 3(ב) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה – 1975 , העוסק בתאונה שבה נפגע אדם מחוץ לכלי רכב, ואשר היו מעורבים בה מספר כלי רכב. וזו לשון ההוראה:

"נפגע אדם מחוץ לכלי הרכב בתאונת דרכים שבה היו מעורבים מספר כלי רכב, יהיו הנוהגים חייבים כלפיו יחד ולחוד; בינם לבין עצמם יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים. לעניין חלוקת החבות בין הנוהגים לפי סעיף קטן זה, רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר או בינו לבין הנפגע".

בית המשפט העליון דן בשאלה 'האם יש לראות ברכב המיצובישי כ"רכב מעורב" לפי ההוראה האמורה?' בית המשפט פסק, על סמך האמור בע"א 1675/06 אררט חברה לביטוח בע"מ נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ (ניתן ביו: 31.10.07), כי היות והמבחן הקובע הינו מבחן הקשר הסיבתי בין מעורבות הרכב בתאונה לבין הפגיעה בניזוק, הרי שרכב אשר היה מעורב בתאונה המעורבת אך לא פגע ישירות בניזוק – מבטחו לא יפצה את הניזוק.

דוד סער, עו"ד תאונות דרכים

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן