בקשה להבאת ראיות לסתור את החלטות הביטוח הלאומי בתביעה שעניינה תאונת דרכים

עניינה של התביעה העיקרית הנה תאונת דרכים, שבגינה נגרמו לתובע, נזקי גוף, אשר הוגשה מכח חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 (ת"א 4885-11-09 מלכה חן נ' הפול).

התאונה הוכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה, ונקבעו לתובע 10% נכות צמיתה בכתף ימין לפי תקנה 42 (1) (א) לתקנות המל"ל לקביעת נכות מעבודה. במסגרת כתב ההגנה, ביקשה הנתבעת – חברת הביטוח, להתיר לה הבאת ראיות מטעמה לסתור את קביעת המוסד לביטוח לאומי, ביחס לנכותו של התובע, ולהורות על מינויו של מומחה מטעמו של בית המשפט.

לטענת הנתבעת, בפני הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי, לא עמד מלוא התיעוד הרפואי מעברו של התובע, ולחילופין – כי הועדה התעלמה לחלוטין מתיעוד זה, אשר עיון בו מצביע לשיטתה על מסקנה שונה מזו אליה הגיעה כאשר קבעה לו נכות. מנגד, תמצית טענות התובע הינן כי בפני הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי עמד תיק קופ"ח המלא וכי אין כל פגם בעבודת הועדה או במסקנותיה.

לאחר בחינת טענות הצדדים והראיות שעמדו בפניו, בית המשפט פסק כי נתקיימו הטעמים המיוחדים שיצדיקו הבאת ראיות לסתור.

סעיף 6 ב' לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 קובע כי:

"נקבעה על פי כל דין דרגת נכות לנפגע בשל פגיעה שנגרמה לו באותה תאונה דרכים, לפני שמיעת הראיות תביעה לפי חוק זה, תחייב קביעה זאת גם לצורך התביעה על פי חוק זה; ואולם בית המשפט יהיה רשאי להתיר לבעל דין בתביעה לפי חוק זה, להביא ראיות לסתור את הקביעה האמורה, אם שוכנע שמן הצדק להתיר זאת מטעמים מיוחדים שירשמו".

הלכה פסוקה היא כי הבאת ראיות לסתור תותר רק אם ראוי הדבר למען עשיית צדק ומטעמים מיוחדים שיירשמו. המדובר, במקרים מיוחדים וחריגים בלבד. בקווים כללים הצביע בית המשפט העליון על שני סוגים של טעמים, שיהיה בהם כדי להצדיק מתן ההיתר: טעמים משפטיים, לדוגמא כשהליך קביעת הנכות היה נגוע בפגם מהותי כמו תרמית; וטעמים עובדתיים כבדי משקל חדשים.

נקבע כי המקרים המצדיקים מתן היתר הם אלה שבהם הבירור הרפואי של הוועדה הרפואית לא היה מלא ו/או שאינו משקף את המצב הרפואי לאשורו. המגמה הינה מגמת צמצום ונטל ההוכחה של הנסיבות יוצאות הדופן רובץ לפתחו של הטוען לקיומן.

הפסיקה הדגישה כי לצורך קבלת היתר להביא ראיות לסתור, אין די להראות כי נמנעו מהוועדה הרפואית עובדות רלוונטיות חשובות, אלא שיש צורך להוסיף ולהראות במצטבר כי לו היו אותן עובדות בפני הוועדה הרפואית, לבטח הייתה קביעתה משתנה.

בית המשפט קבע כי במסמכים שצירפה המבקשת, קיים תיעוד רלבנטי המעיד על תלונות וממצאים בכתפו הימנית של התובע שבה, כאמור, נקבעה הנכות על ידי הועדה הרפואית. המסמכים המתעדים תלונות על כאבים בכתף וממצאים של רגישות, לרבות רישום מספר חודשים לפני התאונה דנן, וכן- רישומים כשנתיים וחצי לפניה.

בית המשפט לא מצא בפרוטוקול הועדה הרפואית ראיה לכך שעמד בפניה תיק קופ"ח- במלואו, אם בכלל, לרבות ובעיקר המסמכים הנ"ל.

גם אם יסתבר כי כטענת התובע, עמד תיק קופ"ח במלואו בפני הועדה הרפואית, לרבות ובעיקר המסמכים הרלבנטיים העוסקים בכתף מין- הרי שהפרוטוקולים נעדרים התייחסות לעבר.

העיתוי של המסמכים, כמצוין לעיל- ביחס לתאונה- הביא את בית המשפט לכלל דעה כי התקיים אחת משתיים: או שאותם מסמכים לא הובאו בפני הועדה הרפואית, או שעמדו בפניה והיא התעלמה מהם באופן לא תקין.

בית המשפט ציין כי לא הוגש לעיונו טופס התביעה לנכות ולכן אינו יודע האם התובע גילה שסבל בעבר מאותה כתף, אם לאו. אולם הניסיון מלמד שכאשר אדם חושף עבר רלבנטי, יש לכך ביטוי בכתובים ובהתייחסות הועדה הרפואית, גם אם תוך קביעת העדר רלבנטיות.

כמו כן, נוכח העובדה שמדובר בדיוק באותו איבר, נפסק כי יש להניח שאם אכן הייתה הוועדה מעיינת באותם מסמכים, הייתה עובדה זו מוצאת ביטוי בפרוטוקול הוועדה והייתה נעשית התייחסות כלשהי לקיומם, בהיותם סמוכים במידה כזו או אחרת לתאונה. ייתכן שהוועדה הייתה קובעת שאין כל רלבנטיות לעבר זה בכתף ימין. אולם נוכח העדר התייחסות כלל וכלל, הכף נוטה לכיוון ההנחה שלא כל החומר הרפואי הרלבנטי מעברו של התובע עמד לעיניה.

יש לזכור שקיים חוסר איזון בין הצדדים, מעצם העובדה שתובע מופיע בפני ועדה רפואית, ואילו לנתבעת מזדמן לבחון את הפרטים רק לאחר המעשה המוגמר. מפרוטוקול הועדה הרפואית עולה כי התובע בענייננו הגיש בפני הועדה הרפואית חוות דעת מטעמו, שנלקחה בחשבון, אולם חוות דעת זו לא מצויה בפני בית המשפט.

בית המשפט פסק כי לו התייחסו חברי הועדה הרפואית לאותם מסמכים מעברו של התובע ולו ציין התובע שסבל בעבר הקרוב מבעיה בכתף, יתכן ובית המשפט היה דוחה את הבקשה. ואולם – בנסיבות העניין – אין לו אלא לקבוע שעבודת הועדה הרפואית לוקה בחסר.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור