אחריות חברת הביטוח בביטוח מקיף ו/או צד ג' – גם בהיעדר מלווה

מבוטח בביטוח מקיף או ביטוח צד ג', אשר הפר את החובה הקבועה בסעיף 12א1 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) תשכ"א – 1961, הקובעת כי לא ינהג נוהג חדש ברכב מנועי בחודשיים הראשונים מיום שניתן לו רישיון נהיגה, אלא אם כן יושב, במושב שלצדו, מלווה, קרי, מי שבידו רישיון נהיגה בר תוקף 5 שנים לפחות ומלאו לו 24 שנים ו- 3 שנים לפחות, אם מלאו לו 30 שנים, זכאי לתגמולי הביטוח בקרות מקרה ביטוחי ואין חברת הביטוח פטורה מאחריות! כך קבע בית משפט העליון בערעור אזרחי אריה חברה ישראלית לביטוח בע"מ נגד עמרם אבו. במקרה הנדון, אשר ראשיתו בבית משפט השלום, עשה עמרם אבו, נהג חדש, שנהג ברכב ללא מלווה, תאונת דרכים, בעטיה נתבע על ידי חברת הביטוח של הרכב המעורב, חויב בתשלום בגין נזקי הרכוש שנגרמו לרכב, והגיש הודעת צד ג' כנגד החברה המבטחת בפוליסת ביטוח צד ג' – אריה חברה לביטוח, אשר טענה כי הפרת חובת הליווי הקבועה בפקודת התעבורה, כמוה כנהיגה ללא רישיון נהיגה ולפיכך אין כיסוי ביטוחי והיא פטורה מאחריות. בית משפט העליון, בתאריך 10/03/09, קבע, כי על אף שהמדובר בנזקי רכוש ולא בנזקי גוף, תחול ההלכה הקיימת, בה הכריע כבר בית משפט העליון בערעור אזרחי סיפאשוילי נגד מנורה חברה לביטוח, ואשר קובעת כי נהיגה תוך הפרת חובת הליווי, אינה שוללת את זכאות הנהג שנפגע בתאונת הדרכים לפיצויים בנזקי גוף שנגרמו לו ואינה פוטרת את המבטחת בביטוח חובה, מאחריות. בית משפט העליון קבע, כי אין ליצור דין שונה להסדרי ביטוח שונים ואין לעשות אבחנה בין נזקי גוף לנזקי רכוש, שאחרת עלולה להיווצר אי וודאות, ושאלת הנפקות של הפרת חובת הליווי על הכיסוי הביטוחי צריכה לקבל מענה אחיד. לפיכך, באם הנך נהג חדש ונהגת ללא מלווה והיית מעורב בתאונת דרכים, חברת הביטוח אינה פטורה מאחריות וחבה גם בגין נזקי רכוש שנגרמו לרכב שלך או של צד ג'.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור