נהיגה ללא ביטוח תקף ותביעת פיצויים

מאת:

המשיבה הגישה תביעה כנגד המבקשים לנזקי גוף בגין תאונת דרכים מיום 16.1.2008. המשיבה טוענת בכתב תביעתה כי ביום התאונה עת נהגה ברכבה בנצרת וחצתה צומת מרומזרת, הגיח המבקש מס' 2 אשר נהג במערבל בטון, תוך הפרת הוראת רמזור אדום ופגע ברכבה של המשיבה. בעת אירוע התאונה היה המערבל מבוטח בביטוח חובה על ידי המבקשת מס' 3.

המשיבה הגישה תביעה לנזקי גוף לפי פקודת הנזיקין הן כנגד נהג מערבל הבטון ומבטחתו והן כנגד המבקש מס' 1 , בית החולים אשר טיפל במשיבה לאחר התאונה בטענה לרשלנות רפואית.

המבקשים הגישו כאמור בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת יחוד העילה הקבועה בסעיף 8(א) לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים").

המשיבה בתגובתה טענה כי מאחר והיא נהגה בזמן אירוע התאונה ללא ביטוח תקף אין לה עילת תביעה בהתאם להוראות חוק הפיצויים ולכן נסללת הדרך לפניה להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין. (ת"א 17068-02-09, חסן נ' נעיראת ואח').

בית המשפט קבע כי יש לבחון האם תובע אשר נוהג ברכב ללא כיסוי ביטוחי מתאים נשללת זכותו להגיש תביעה על פי פקודת הנזיקין מכח העקרון של: "מעילה בת עוולה לא תצמח זכות תביעה"?

סעיף 8 לחוק הפיצויים קובע :

"ייחוד העילה (תיקון מס' 10) תשנ"ה-1994
8. (א) מי שתאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה על פי חוק זה, לרבות תביעה על פי ביטוח כאמור בסעיף 3(א)(2) ובסעיף 3(ד) לפקודת הביטוח, לא תהיה לו עילת תביעה על פי פקודת הנזיקין בשל נזק גוף, זולת אם נפגע בתאונה שנגרמה על ידי אדם אחר במתכוון.
(ב) מי שאלמלא הוראות סעיף 22(ב), היתה תאונת דרכים מקנה לו עילת תביעה כאמור בסעיף קטן (א), דינו לענין הוראות סעיף זה, כדין מי שיש לו עילת תביעה על פי חוק זה.
(ג) אין בהוראת סעיף קטן (א) כדי לגרוע מתביעה על פי פקודת הנזיקין של מי שאין לו עילת תביעה על פי חוק זה."

בית המשפט קבע כי סעיף 8(ג) לחוק הפיצויים קובע בפירוש כי סעיף 8(א) הקובע את עקרון ייחוד העילה אינו גורע מזכותו של נפגע משולל זכאות להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין.

אולם האם בכל זאת במידה והדרך בפני הנפגע להגיש תביעה לפי פקודת הנזיקין ניתן להחיל על המקרה את עקרון של מעילה בת עוולה?

סעיף 88 לפקודת הנזיקין קובע:

"עוולה שהיא גם עבירה
88. היו העובדות שעליהן מתבססת תובענה על עוולה מהוות עבירה פלילית, לא ישמש הדבר מחסום בפני התובענה, אך אם ראה בית המשפט הדן בתובענה בכל שלב של ההליכים שהעובדות מהוות, או עשויות להוות, פשע, יעכב בית המשפט את המשך ההליכים עד שיווכח שהעובדות נמסרו לידיעת המשטרה או שהן ידועות לה."

בית המשפט פסק שמכח סעיף זה העבירה הפלילית שביצעה לכאורה המשיבה, נהיגה ללא ביטוח אינה מהווה מחסום בפני התביעה, על אף פסיקה סותרת אחרת שהוצגה בפניו.

נפסק עוד מימים ימימה כי הכלל של מעילה בת עוולה יחול רק במקרה בו מעשה העבירה או האסור מהווה עילת התביעה. כאשר אין קשר סיבתי בין מעשה העבירה לבין התאונה אזי לא יחול הכלל. במובן אחר אם מעשה העבירה הוא זה שגרם לתאונה אזי יחול הכלל (ראה: ע"א 360/64 אבוטבול נ. קליגר, פ"ד יט(1) 429 ).

בהתייחס לנסיבות המקרה הספציפי לא ניתן לומר כי נהיגה ללא ביטוח הינה במדרג הגבוה ביותר של עבירות הפליליות. אך מעבר לכך, אין כל קשר סיבתי עובדתי או משפטי בין נהיגת המשיבה ללא ביטוח ובין התאונה שאירעה שכן על פי המתואר בכתב התביעה התאונה אירעה בשל התנהגות שהייתה תלויה במבקש מס' 2. גם אם יש אשמה או רשלנות תורמת על המשיבה באופן בו נהגה ברכב בזמן אירוע התאונה הרי הדבר אין לו כל קשר לנושא הכיסוי הביטוחי.

בית המשפט דחה את הבקשה לדחיית התביעה.

עורך דין דיני נזיקין

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן