משלוח הודעת צד ג' מחברת ביטוח למוסד לביטוח לאומי – חסכון בזמן שיפוטי

מאת:

סעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי מאפשר לחברות ביטוח להגיש תביעת שיפוי כנגד המוסד לביטוח לאומי, מקום בו תביעת המבוטח כנגד חברת הביטוח, והמוסד לביטוח לאומי, מעוררת שאלה משותפת. הרציונל לכך הוסבר בפרשת בר"ע (י-ם) 3228/07 אי.די.איי חברה לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי, (אתר נבו) (9.11.07).

באותה פרשה הסביר כב' השופט צבי זילברטל כי קיים אינטרס מערכתי לקיום דיון משותף בשאלת תביעת השיפוי כלפי המוסד לביטוח לאומי, ותביעת התובע כנגד המבטח (רע"א 9475/02, 9823/02 המגן חב' לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי ואח' (פורסם בנבו)):

"דיון באופן האמור, ימנע מצב בו בשני הליכים נפרדים יגיעו בתי המשפט למסקנות שונות באותן השאלות. כך ימנע מצב לפיו בהליך אחד יקבע שהמוסד לביטוח לאומי זכאי לשיפוי מהמבטח, ובהליך אחר יגיע בית משפט למסקנה הפוכה. דיון מאוחד שכזה ייתר את הצורך בהעדת עד מסוים פעמיים, בשני הליכים שונים. דיון באופן האמור גם יקצר את משך בירור מכלול המחלוקות שבין כל הצדדים המעורבים ויתרום לאמון הציבור במערכת המשפט.

מעבר לכך, מכיוון שבמקרה המתאים יוכל בית המשפט לקבוע כי המחלוקת שבין המבטח לבין הנפגע, דהיינו – המחלוקת הכלולה בהליכי הצד השלישי, תידון רק לאחר סיום הדיון במחלוקת העיקרית, שבין המוסד לביטוח לאומי לבין המבטח, הרי שההיתר לשלוח הודעה לצד שלישי גם לא יביא להתארכות ולסרבול ההליכים שבתביעה העיקרית אלא במעט, אם בכלל. בירור המחלוקת בתביעה העיקרית יכול להתארך במעט רק מכיוון שהנפגע משתתף בבירור זה, כדי שבסופו של דבר יהיה כבול להכרעות במחלוקת האמורה, אך לא מעבר לכך".

באותה פרשה נפגע תאונת דרכים תבע את חברת הביטוח, ולאחר מכן הגיש תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי, וזאת בניגוד להסכם השיפוי המחייב אותו שלא לפנות בתביעה למוסד לביטוח לאומי. המוסד לביטוח לאומי הגיש תביעה בסדר דין מקוצר כנגד חברת הביטוח, וזו האחרונה הגישה הודעת צד ג' כנגד המבוטח שנפגע בתאונת דרכים, אך המוסד לביטוח לאומי סירב לצרפו להליך לצורך מניעת סירבול. בית המשפט מצא כי צירוף כל הצדדים הקשורים להליך המשולש הקשור בהסכם השיפוי (נפגע, חברת ביטוח, המוסד לביטוח לאומי), יתרמו ליעילות הדיונית, ולבירור זכויות כל הצדדים מכוח הסכם השיפוי שבסעיף 329 לחוק הביטוח הלאומי, בדיון יחיד ומרוכז, ועל כן קיבל את בקשת חברת הביטוח לצרף את המבוטח כצד ג' לדיון, מטעמי חסכון בזמן שיפוטי ויעילות דיונית.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן