זכויות נפגע תאונת דרכים

מאת:

נפגעי תאונות דרכים זכאים למגוון זכויות והטבות מטעם גורמים שונים, על מנת לסייע להם להתאושש ולהחלים מהתאונה.

במדריך הבא מטעם משרד עורכי דין דוד סער, נפרט באריכות אודות כלל הזכויות העומדות לצידם של נפגעי תאונות הדרכים.
לצד המידע האמור במדריך, אנו מזמינים אתכם להתייעץ עמנו בכל שאלה. ניתן ליצור עמנו קשר טלפוני, להתכתב עם נציג בצ'אט או להשאיר פניה לקבלת שיחה חוזרת.

קבלת פיצויים לפי חוק הפלת"ד

מי שנפגע בתאונת דרכים זכאי להגיש תביעת פיצויים בגין נזקי הגוף שנגרמו לו עקב התאונה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 ("חוק הפלת"ד"),, וזאת אף אם התאונה נגרמה באשמתו שלו, באופן מלא או חלקי.

הפיצויים לפי חוק הפלת"ד משולמים עבור שורה של ראשי נזק, לרבות הפסדי שכר, החזר הוצאות רפואיות שאינן מכוסות על ידי סל הבריאות הממלכתי, החזר הוצאות סיעוד, החזר הוצאות נסיעה וניוד, כאב וסבל, ועוד.

ככלל, יש להגיש את תביעת הפיצויים כנגד אותה חברת הביטוח שביטחה בביטוח חובה את הרכב שמעורב בתאונה, וזאת לפי זהות הנפגע: אם הנפגע הינו נהג רכב שהיה מעורב בתאונה, עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שלו; אם הנפגע הינו נוסע ברכב שהיה מעורב בתאונה, עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שבו נסע; ואם הנפגע הינו הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח שביטחה את הרכב שפגע בו.

כאשר מדובר בתאונת פגע וברח, שבה נהג הרכב הפוגע נמלט ממקום התאונה ולא ידוע מי הוא, או כאשר לרכב שהיה מעורב בתאונה אין ביטוח חובה בתוקף והנפגע הוא נוסע ברכב ולא נהג, יש להגיש את התביעה נגד תאגיד קרנית, שהוקם במיוחד לשם מטרה זו.

מימון עלויות אגרת אמבולנס / נט"נ

לגבי מימון עלויות אגרת אמבולנס או ניידת טיפול נמרץ (נט"נ) של מד"א, יש להבדיל בין מקרה בו הנפגע פונה לבית החולים, לבין מקרה שבו הנפגע לא פונה לבית חולים אלא ניתן לו טיפול רפואי ע"י צוות האמבולנס/נט"נ בזירת התאונה בלבד (אם הנפגע לא פונה לבית החולים אך גם לא קיבל טיפול בזירת התאונה, אין צורך בתשלום אגרה).

מימון פינוי לבית החולים

כאשר הנפגע פונה לבית החולים ע"י אמבולנס/נט"נ של מד"א, קופת החולים של הנפגע תממן את מלוא אגרת הפינוי, והתשלום יבוצע ישירות מקופת החולים למד"א. לשם כך, יש להציג לקופת החולים את שובר ההתחייבות שנמסר ע"י צוות האמבולנס/נט"נ, וזאת תוך 30 יום ממועד קבלת הטיפול.

מימון טיפול בזירת האירוע בלבד ללא פינוי לבית חולים

כאשר הנפגע לא פונה לבית החולים ע"י אמבולנס/נט"נ של מד"א, אלא רק טופל ע"י הצוות שלו בזירת התאונה, יש לשלם אגרה מופחתת באופן הבא: תשלום עבור אמבולנס רגיל הינו 50% ממלוא אגרת הפינוי, ואילו התשלום עבור הנט"נ הינו 25% ממלוא אגרת הפינוי.

עקרונית, סל הבריאות הממלכתי אינו כולל את מימון עלויות האמבולנס/נט"נ כאשר לא נעשה פינוי לבית החולים, אולם חלק מקופות החולים בכל זאת מעניקות החזר לנפגע במקרים מסוימים, ועל כן מומלץ לבדוק זאת מולן.

ככל שיסתבר שקופת החולים איננה נותנת החזר זה, ניתן לתבוע אותו במסגרת תביעת הפיצויים לפי חוק הפלת"ד.

קבלת טיפול רפואי

נפגעי תאונות הדרכים פטורים מתשלום השתתפות עצמית עבור כל השירותים הרפואיים והתרופות שלהם הם נזקקים עקב התאונה, ואשר כלולים בסל הבריאות הממלכתי.

בכל הנוגע למימון עלויות שירותים ותרופות שמחוץ לסל הבריאות או מעבר למכסת הסל, יש לפנות בבקשת החזר לחברת הביטוח במסגרת תביעת הפיצויים לפי חוק הפלת"ד.

קבלת פיצויים מהמוסד לביטוח לאומי

לגבי קבלת תגמולים מהמוסד לביטוח לאומי בגין תאונת דרכים, יש להבדיל בין תאונת דרכים שנחשבת לתאונת עבודה לבין תאונת דרכים "רגילה", שאיננה מוגדרת גם כתאונת עבודה.

באופן כללי, תאונת דרכים תוגדר כתאונת עבודה כאשר מדובר בתאונה שהעובד היה בדרכו מביתו לעבודתו או בחזרה ממנה, או כאשר הוא עבר ממקום עבודה אחד למשנהו.

תאונת דרכים שנחשבת כתאונת עבודה

כאשר מדובר בתאונת דרכים שמהווה גם תאונת עבודה, הנפגע יוגדר כנפגע עבודה, ויהיה זכאי בתחילה לקבלת תשלום דמי פגיעה למשך הימים שבהם נבצר ממנו לעבוד ולהשתכר למחייתו לאחר התאונה, וזאת עד 90 יום לכל היותר. בתום 90 ימי תשלום דמי הפגיעה, הנפגע לא יהיה זכאי לתשלום נוסף, למעט במקרה שבו תישאר לו נכות עקב התאונה, שאז הוא עשוי להיות זכאי לקבלת תשלום גמלת/מענק נכות מעבודה, וזכויות נוספות, בהתאם לגובה אחוזי הנכות שייקבעו לו, ומשך הנכות (זמנית או קבועה). לצורך כך יש להגיש לביטוח הלאומי תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה ולהופיע בפני ועדות רפואיות אשר יקבעו את הנכויות שנותרו לנפגע בעקבות התאונה.

אם הנפגע נפטר חלילה עקב התאונה, בני משפחתו (בן/בת זוג וילדים) עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת תלויים, שתשולם להם באמצעות קצבה חודשית. יש להגיש את התביעה לקבלתה מוקדם ככל האפשר לאחר פטירת הנפגע, ועד שנה לאחר מכן לכל היותר.

תאונת דרכים שאיננה נחשבת כתאונת עבודה

כאשר מדובר בתאונת דרכים "רגילה", שאיננה מוגדרת גם כתאונת עבודה, הנפגע יהיה זכאי לקבלת תשלומי גמלת נכות כללית, בכפוף לעמידתו בתנאי הזכאות המצטברים שמפורטים להלן:

 • נכות רפואית. לנפגע נקבעו ע"י הועדה הרפואית של המל"ל לפחות 60% נכות רפואית בגין ליקוי בריאותי אחד, או לפחות 40% נכות רפואית משוקללת, שכוללים לפחות ליקוי רפואי אחד בשיעור של לפחות 25%, וזאת לפי רשימת הליקויים שמפורטים בתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956.
 • דרגת אי כושר. כושר העבודה של הנפגע ירד עקב נכותו הרפואית ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת כושר בשיעור של 60%, 65%, 74% או 100%, על ידי פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי לאחר התייעצות עם פקיד השיקום של המוסד ורופא תעסוקתי.
 • גובה ההכנסה. גובה ההכנסה של הנפגע הינו נמוך מ-60% מהשכר הממוצע במשק באותו מועד (10,428 ₪, נכון לשנת 2022).

לגבי נפגעות תאונת דרכים שהינן נשים נשואות שמשמשות כעקרות בית (ואינן עובדות מחוץ לביתן), תנאי הזכאות כוללים נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות, ופגיעה בכושר לבצע עבודות במשק הבית בשיעור של 50% לפחות, וזאת בתנאי שהן לא עבדו והשתכרו למחייתן במשך 12 חודשים רצופים, או 24 חודשים לא רצופים ב-48 החודשים שקדמו ליום הגשת התביעה, או שקדמו ליום הפסקת העבודה, אם הפסקת העבודה הייתה רק לאחר הגשת התביעה.

אם הנפגע נפטר חלילה עקב התאונה, בני משפחתו (בן/בת זוג וילדים) עשויים להיות זכאים לקבלת גמלת שארים, שתשולם להם באמצעות קצבה חודשית. יש להגיש את התביעה לקבלתה מוקדם ככל האפשר לאחר פטירת הנפגע, ועד שנה לאחר מכן לכל היותר. בני זוג אלמנים של הנפגע שנישאו מחדש, או שחיים כידועים בציבור עם בן זוג חדש, אינם זכאים עוד לקצבת שארים, למעט במקרים מסוימים.

קבלת זכויות והטבות נוספות מטעם מוסדות המדינה

מי שנפגע מתאונת דרכים והפך לנכה בעקבותיה, זכאי לקבלת זכויות והטבות נוספות מטעם מוסדות אחרים של המדינה, מעבר למוסד לביטוח לאומי, וזאת בין אם הוא הוגדר כנכה כללי ובין אם הוגדר כנכה עבודה.

לשם קבלת זכויות אלו, על נפגע תאונת הדרכים לעמוד בתנאי הזכאות של כל אחת מהן, ובעיקר לפי גובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.

מדובר, בין היתר, בזכויות הבאות:

 1. תג חניה: יינתן לנפגע שנקבעו לו לפחות 60% נכות.
 2. תעודת נכה: במקרים מסוימים הנכה יוכל לקבל פטור מהמתנה בתור.
 3. פטור ממס הכנסה: יינתן לנפגע שנקבעו לו נכויות בשיעור של 90% ומעלה בתנאים מסוימים.
 4. פטור חלקי ממס רכישה: יינתן לנפגע שנקבעו לו לפחות 50% נכות. הפטור ניתן בצורת מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בקנית דירת מגורים שאינה יחידה, או בקניית דירת מגורים יחידה בשווי מעל 2.5 מליון ₪. לגבי רכישת דירה יחידה עד לשווי של 2.5 מליון ₪ יינתן פטור ממס רכישה על מדרגת התשלום הראשונה, ומס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% עד למלוא סכום הדירה, שהינו עד 2.5 מליון ₪, כאמור (סכומים אלו נכונים לשנת 2022).
 5. הנחה במסי ארנונה: תינתן לנכה שנקבעה לו דרגת אי כושר בשיעור 75% ומעלה, וכן למי שנקבעה נכות רפואית בשיעור 90% ומעלה.
 6. פטור מתשלום אגרות מקרקעין: יינתן לנפגע שנקבעו לו לפחות 20% נכות או מקבל גמלה בעל לפחות 10% נכות. מדובר בפטור מתשלום אגרות בעת רישום פעולות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), כגון רישום משכנתא או שכירות.
מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן