היכן מוסדרת בחוק חובת הרשות המקומית או המדינה להסדיר ולפקח על השימוש בחופי הרחצה במדינה?

החוק העיקרי המסדיר את חובת הרשויות להסדיר ולפקח על חופי הרחצה במדינה הוא חוק הסדרת מקומות רחצה תשכ"ד- 1964. חוק זה מעניק לשר הפנים סמכות להגדיר חופים ואזורים מסוימים כאסורים לרחצה, ובאותה עת מחייב את הרשות המקומית שבתחומה נמצא החוף להציב שילוט לציון האיסור במספר, בצורה ובצבע הקבועים בתקנות שקבע שר הפנים לשם כך. חוק זה אף מגדיר מהו מקום רחצה מוכרז, ומטיל על הרשות המקומית את האחריות להסדיר את השיט באזורי הרחצה שבתחומה למניעת הפרעות לרחצה וסיכון חיי אדם.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן