הטלת אחריות במקרה של טביעת נערה בחוף רחצה

מאת:

בית משפט השלום בנצרת קיבל תביעה של הורי נערה, אשר טבעה למוות בחוף רחצה בטבריה וחייב את הנתבעים בפיצוי בסך של 1,715,000. בית המשפט חילק את האחריות בין מחזיקת החוף, מצילי החוף, עיריית טבריה ומדינת ישראל כמעוולים במשותף.

במקרה הנדון, דובר בנערה בת 13, אשר על פי מכלול הראיות עלה כי בעת שטבלה במימי החוף המוסדר בו בילתה עם בני משפחתה וחברים, נפלה היא לפתע לבור עמוק במים שהינו תופעה ידועה בכינרת, המכונה תופעת "המדרגה", ועקב כך טבעה למוות. התברר כי שני המצילים לא שהו בסוכת המצילים בעת האירוע, ולכן לא הבחינו בנערה ולא נחלצו לעזרתה, אלא רק לאחר שחברתה פנתה אליהם בבקשת עזרה. משכך קבע בית המשפט כי המצילים התרשלו במילוי תפקידם משלא השגיחו כיאות על המתרחצים בכלל ועל הנערה בפרט.

באשר למחזיקת החוף, נקבע כי מחובתה כמחזיקת מקרקעין לדאוג לבטיחות אורחיה, ולכן היה עליה לנקוט באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור על ביטחון המתרחצים. חרף כך שקיבלה מכתב ממפקח הרחצה המורה על הצבת שילוט מתאים בשל מסוכנות המים, לא שעתה היא למכתבו זה, ובכך התרשלה במילוי חובתה ותפקידה.

באשר לעיריית טבריה, קבע בית המשפט כי תפקידה כרשות מקומית לקיים אחר הוראות המפקח והצווים שהוצאו מכוח החוק. לפיכך היה עליה לדאוג להצבת שילוט מתאים בחוף ולוודא כי תחנת ההצלה תפעל כדרוש. משלא עשתה כן ולא התייחסה לפניותיו של מפקח הרחצה, הרי שלא עמדה בחובותיה.

באשר לחובת המדינה, קבע בית המשפט כי חרף קיומו של המצוק ולמרות שהואצלו למפקח הרחצה מטעם שר הפנים סמכויות להורות לרשות מקומית ולמפעילי חוף הרחצה לנקוט באמצעי זהירות לנטרול הסכנה, הוראה כזו ניתנה על ידו ללא הגבלת זמן וללא פיקוח אחר ביצועה, לרבות הפעלת סנקציות וסגירת החוף לרחצה. משלא נעשו פעולות אלו, קבע בית המשפט כי המדינה הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה, וכן הפרה את חובת הפיקוח שהוטלה עליה מכוח הוראות חוק הסדרת מקומות רחצה.

בית המשפט קבע, כי חלוקת האשם בין מעוולים במשותף הינה לפי מידת האשמה המוסרית של כל אחד מהם. נקבע כי האשמה המוסרית של מפעילת החוף והמצילים גדולה באופן משמעותי מזו של העירייה והמדינה. הדאגה לשלומם ולביטחונם של המתרחצים הינה, בראש ובראשונה, חובת מפעילת החוף, המחזיקה בפועל במתחם החוף, וחובת המצילים, שהינם הגורם המקצועי המוסמך שתפקידו למנוע טביעה של המתרחצים בחוף.

בסופו של יום, קיבל בית המשפט את התביעה וחילק את האחריות בין המעוולים במשותף כדלקמן: מפעילת החוף: 40%, המצילים: 40%, עיריית טבריה: 10% ומדינת ישראל: 10%.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן