אחריות נהג סירת מירוץ בפיצוי עקב גרימת מותו של שחיין

מאת:

בית המשפט המחוזי בנצרת בת.א. 741/05 עזבון המנוח משה מלכי ז"ל ואח' נ' ליאני דוד ואח', חייב נהג סירת מירוץ בפיצוי יורשיו ותלוייו של אדם ששחה בכנרת ונפגע מהסירה במהלך שחייתו וכתוצאה מכך קופחו חייו.

התברר כי לנהג הנתבע לא היה רישיון משיט. לטענתו, אין לקשור בין אירוע זה לבין מותו של המנוח.

בית המשפט קבע, כי על פי הראיות, מותו של המנוח נגרם ע"י הסירה, אשר היתה נהוגה ע"י הנתבע, שעה שהמנוח שחה בתחום 300 המטרים האסור לתנועת הסירות. שטיפת הסירה לאחר האירוע והסימנים על גופו של המנוח, יש בהם כדי להעיד על אופי הפגיעה שנפגע ואשר גרמה למותו. השופט לא קיבל את גירסת ההגנה כי גם אם פגעה הסירה במנוח, יתכן ופגעה בגופת מת. טענה זו נוגדת את עדותו של עד ראיה אשר העיד, כי השחיין אשר נפגע ע"י הסירה היה חי, כיוון שהוא שחה באותה עת ותנועותיו נחזו על ידו. לאחר שהסירה חלפה במקום, שוב לא נצפו תנועות השחיין. לא היתה כל מניעה לראות את המנוח, עת שחה במי הכינרת.

משיט סירה, ככל נהג כלי תחבורה, חייב להתבונן בנתיב תנועתו, על מנת שיוכל לקדם כל סכנה צפויה. גם לו שחה המנוח במרחק ניכר מן החוף, עדיין מוטלת היתה על הנתבע החובה לבחון את נתיב שיוטו, ולנקוט אמצעי זהירות לבל יפגע בשחיינים השוחים במי ה כינרת. פרט לשחיינים היוצאים מן החוף, עלולים להיקלע למרחק אף שחיינים אחרים, כגון גולשי סקי שנפלו למים, והעלולים להימצא דווקא באיזור המשמש לספורט ימי. סכנה זו הינה סכנה רגילה, אשר כל אדם סביר חייב היה לצפותה במהלך העניינים הרגיל.

נפסק כי שיוטו של הנתבע במקום בו שייט מהווה אף הפרת חובה חקוקה, בניגוד להוראת תקנות הנמלים (בטיחות השיוט), האוסרת שיוט במהירות במרחק קטן מ-300 מטר מקו השפל של החוף. בהוראת התקנה האמורה, יש משום קביעת אמת מידה וסטנדרטים לזהירות, אשר על השייט הסביר בכנרת לקיימן בדווקנות. משסטה הנתבע מסטנדרט התנהגות זה, וגרם לפגיעה במנוח, שעה שכל אדם סביר היה נוהג לפי הוראות התקנה, הרי שהוא התרשל כלפיו, ומשגרם לו נזק, הרי כידוע שהוא חב בגין רשלנותו. אף לו שחה המנוח מחוץ לטווח זה, עדיין היה על הנתבע לצפות לעבר נתיב נסיעתו, ולוודא כי התקדמות הסירה אינה מתקרבת לשחיינים. המנוח לא יכול היה בכוחותיו כשחיין, להתרחק מקו נסיעתה של הסירה המהירה, כך שלא היתה לו אפשרות לנקוט אמצעים כנגד הפגיעה.

נהג הסירה הנתבע חוייב בסך של למעלה ממיליון שקלים לפיצוי התובעים, בגין רשלנותו, אשר גרמה למות המנוח.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן