פציעה עקב נפילה מהליכון

מאת:

בית משפט השלום ברמלה, דן בתביעת נזקי גוף שנגרמו עקב נפילה מהליכון במהלך אימון בחדר כושר.

המקרה

בהתאם לטענות התובעת, בזמן שניסתה לעלות על ההליכון שבמכון הכושר של הנתבעת, נפלה ונחבלה היא, כאשר בעת ניסיון העלייה היה ההליכון עודנו פועל. לטענת התובעת, הסיבה להמשך פעילות ההליכון נעוצה בעובדה שהנתבעת לא הקפידה בקרב המתאמנים על השימוש בשרוך ביטחון שעוצר אוטומטית את פעילות ההליכון. לכן טענה התובעת כי לא ציפתה היא כי מכשיר ההליכון יהיה מופעל בעת העלייה עליו. כמו כן, נטען כי הנתבעת לא נקטה אמצעי זהירות כלפי באי המועדון והפרה את חובת הזהירות כלפי התובעת בכך שלא דאגה להכניס לפעולה את שרוך הביטחון שנותר מיותם ואף לא הדריכה את המתאמנים כיצד נכון להשתמש בשרוך הביטחון. מאידך טענה הנתבעת כי התובעת הייתה מנויה ותיקה אשר הכירה את דרכי השימוש הראויים להליכון וכי קיבלה הדרכה אישית לאופן השימוש בו. בכל מקרה לטענת הנתבעת, לתובעת ישנה אשמה תורמת לקרות אירוע התאונה המגיעה לכדי 100%.

החלטת בית המשפט

על מנת להכריע בטענות הצדדים לעניין האחריות לקרות אירוע התאונה, דן בית המשפט בשאלה האם בנסיבות המקרה התקיימה עוולת הרשלנות. בכדי שתתקיים עוולת הרשלנות יש צורך בקיומה של חובת זהירות מושגית וקונקרטית של המזיק כלפי הניזוק. בעוד שחובת הזהירות המושגית בוחנת את חובתו של מכון הכושר לנהוג בזהירות ולהסיר מכשולים כלפי כלל המתאמנים, חובת הזהירות הקונקרטית בוחנת את חובת הצפיות – קרי האם אדם הסביר יכול היה לצפות את התרחשות הנזק.

לאחר שבחן את טענות הצדדים, ובהתייחס לשאלה המשפטית בדבר התקיימות יסודות עוולת הרשלנות בנסיבות המקרה, מצא בית המשפט כי מכון כושר סביר צריך לצפות, כי במידה שלא ידאג להפעלת מכשירי ההליכון על כל חלקיהם, ולא ידאג להזהיר את מבקרי חדר הכושר מפני תוצאות אפשריות של מעבר בין המכשירים בלי לכבות אותם, עלול מי מהמתאמנים להיפגע. כמו כן, נקבע כי אי הכנסת שרוך הביטחון לשימוש המתאמנים עלולה לגרום לתאונה בעת שמתאמן אינו מפסיק את פעולת ההליכון בעצמו בהתאם למתחייב, וכי בנסיבות אלה הנתבעת יכולה הייתה לצפות זאת.

לפיכך, קבע בית המשפט כי הנתבעת חבה בפיצויי התובע בגין נזקיו, וזאת בניכוי 40% אשמתה התורמת של התובעת לעצם קרות המקרה.

ת.א. 1817/05 נחמה בורנשטיין נ' מכבים מרכז חינוכי עולמי בע"מ

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן