פציעה עקב אימון אינטנסיבי בחדר הכושר

מאת:

בית משפט השלום בתל אביב דן בתביעתו של בעל מנוי לחדר הכושר אשר נפצע כתוצאה מאימונים אינטנסיביים בעומסים גדלים בחדר הכושר.

המקרה

התובע היה מנוי לחדר הכושר של הנתבעת במשך שתי תקופות, בהן קיבל תכניות אימונים מפורטות ממדריכי חדר הכושר של הנתבעת, ואשר בעקבותיהן החל הוא להתאמן באופן אינטנסיבי וכחלק מהכנה לתחרות "מר ישראל" בה רצה להשתתף. עם הזמן, ובהמשך לאימונים האינטנסיביים אותם ערך, נמצאה אצלו דלקת בבליטות במרפק עקב שימוש יתר בשרירי האמה. לטענתו, לפני שהחל להתאמן בחדר הכושר היה הוא אדם בריא, וכי הפציעה שנגרמה לו הייתה בשל העדר מעקב או הנחיות מתאימות מצד הנתבעת. עוד טען הוא, כי הנתבעת חבה בחובת זהירות כלפי כלל המתאמנים במכון הכושר בכל עת, וכי אין די בנוכחותו של המדריך בחדר הכושר, אלא על מדריך הכושר לעסוק בפועל בהדרכה ופיקוח על המתאמנים. בנוסף טען התובע, כי בתוכנית האימונים שניתנה לו היה בכדי לגרום לו לנזק גופני, כפי שאכן אירע. מאידך, הנתבעת טענה כי לעניין חובות הזהירות והפיקוח המוטלות על מכון כושר, הרי שהחובה שחלה על מכון הכושר היא בהנהגת כללי התנהגות נאותים, נהלי בטיחות ושמירה על סטנדרט סביר במכון, וכי לשם פיקוח צמוד יש צורך בפיקוחו של מאמן אישי, דבר אותו ידע התובע שהנתבעת לא מספקת.

הכרעת בית המשפט

לאחר שדן בטענות הצדדים, ושקל את החובות המוטלות על כל צד במניעת קרות הנזק לתובע, הכריע בית המשפט לטובת הנתבעת. בית המשפט קבע כי בניגוד לטענת התובע, מדריכי הכושר של הנתבעת ערכו ועדכנו בהתאם את תכניות האימונים שלו בכל תקופות האימונים. כמו כן, הוכח בפני בית המשפט כי אין על מכון הכושר החובה המשפטית ליתן לכל מתאמן תכנית אימונים, ואף כי הנתבעת עמדה בדרישות החוק בכל הנוגע לעניין נוכחות המדריך, לימוד דרכי ההפעלה של המכשירים ופיקוח על מתאמנים, שכן, בהתאם לדין הקיים הפיקוח הנדרש הוא פיקוח כללי של נוכחות מדריך כושר בלבד ולא פיקוח אישי על כל מתאמן ומתאמן במכון הכושר.

לפיכך, דחה בית המשפט את תביעת התובע וקבע כי התובע יישא בהוצאות הנתבעים בסך של 20,000 ₪ בצירוף מע"מ.

ת.א. 37827/04 גרי נחום נ' מכון כושר חיטוב 2000 פלוס ואח'

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור