נפצע במהלך תחרות הורדות ידיים שנערכה על ידי מכון הכושר

מאת:

בית משפט השלום דן בתביעתו של מתאמן כנגד חדר הכושר בו התאמן (להלן: "הנתבעת"), וזאת בשל פציעתו של התובע במהלך תחרות הורדת ידיים שאורגנה על ידי הנתבעת.

המקרה

לטענת התובע, הנתבעת הזמינה את החברים בה להשתתף בתחרות להורדת ידיים, כאשר צוות עובדי הנתבעת עודדו באופן אקטיבי את החברים במועדון והתובע ביניהם, להשתתף בתחרות. כתוצאה מהשתתפות התובע בתחרות, ומעצם ההתמודדות עם משתתפים אחרים בתחרות, נפגע התובע פגיעה קשה במפרק ובזרוע יד ימין אשר התברר בסופו של דבר כשבר, כאשר דבר זה גרם לו נזקים רבים לטענתו. מאידך, טענה הנתבעת כי בעצם השתתפותו של התובע בתחרות הורדת הידיים, לקח הוא על עצמו סיכון מחושב לפציעה אפשרית כתוצאה מהתחרות, ולפיכך עליו לשאת בתוצאות השתתפותו בתחרות הורדת הידיים, אשר מעצם טבעה הינה תחרות פיזית בעלת סיכון אפשרי לפציעה גופנית. כמו כן, הנתבעת טענה כי בנסיבות העניין לתובע יש אשם תורם לעצם פציעתו ולכן בכל מקרה לא קמה לה חובה לפיצויו של התובע.

החלטת בית המשפט

לאחר שדן בטענות הצדדים, ושקל את החובות המוטלות על כל צד במניעת אירוע התאונה והנזק, קבע בית המשפט, כי בנסיבות אלה קיימת חובת זהירות מושגית בין הנתבעת אשר הינה מפעילת מכון כושר, ובין התובע אשר היה אחד מבעלי המנויים בה, וכי הנתבעת הייתה יכולה וצריכה לצפות את הנזק. יתרה מכך, קבע בית המשפט כי גם ממבחן חובת הזהירות הקונקרטית עולה כי לנתבעת קיימת החובה כלפי התובע, וזאת במיוחד לאור העובדה כי הנתבעת ערכה את תחרות הורדת הידיים בשטחה, קבעה את מועד התחרות, הזמינה שופט ודאגה לציוד, וכי כמארגנת התחרות היה עליה ליידע את המתחרים בסיכונים הטמונים בהשתתפות בתחרות פיזית כגון תחרות הורדות ידיים. משלא עשתה את המוטל עליה ולא הזהירה את המשתתפים מפני הסיכונים לפציעה פיזית, הרי שחבה הנתבעת בפיצוי התובע בגין נזקיו.

לפיכך, ולאור קביעת בית המשפט את חובת הנתבעת בגין נזקיו של התובע, קבע כי לאחר ניכוי אשם תורם של התובע בסך של 30%, הנתבעת חבה בפיצוי התובע בסך של 70,000 ש"ח וזאת בצירוף הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.

ת.א. 1058-09 קשמין רועי נ' הולמס פלייס אינטרנשיונאל בע"מ ואח'

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור