נפילה מהליכון בחדר הכושר – האם בהכרח התרשלותו של מכון הכושר?

מאת:

בית המשפט השלום בתל אביב דן בשאלה, האם נפילה מהליכון במכון כושר מהווה בהכרח התרשלות של מכון הכושר, ובהשלכה לכך חובה של מכון הכושר בגין הנזקים שנגרמו.

המקרה

במקרה הנדון, התובעת טענה כי עקב שיפוצים שנערכו אצל הנתבעת, נוצרו בוץ ורטיבות על ההליכונים בחדר הכושר של הנתבעת, וכי עת עשתה שימוש באחד מההליכונים שבחדר הכושר החליקה על דבר מה רטוב, נפלה ונחבלה. עוד טענה התובעת, כי יום אירוע התאונה היה היום הראשון בו השתמשה בהליכון, וכי טרם השימוש הראשוני פנתה למדריך הכושר במקום וביקשה הדרכה בנוגע לשימוש, וכי על אף זאת לא הוסברו לה השימוש באמצעי הזהירות והבטיחות בהליכון. לפיכך, תבעה התובעת את הנתבעת בגין כלל הנזקים שנגרמו לה עקב הנפילה. מאידך טענה הנתבעת, כי אמנם נערכו שיפוצים במקום ביום קרות התאונה, אך יחד עם זאת, השיפוצים לא גרמו לרטיבות וללכלוך על ההליכונים, וכי ככל שנפלה התובעת מההליכון, הרי שדבר זה נגרם כתוצאה מאיבוד שיווי משקל של התובעת, ללא התערבות של גורם חיצוני לעצם קרות הנפילה.

שאלות שעלו בדיון

בבואו לדון בטענות הצדדים, נתן בית המשפט משקל רב לשאלת התקיימות יסוד האשמה בנסיבות העניין – קרי, האם בנסיבות העניין לנתבעת ישנה אשמה בקרות התאונה (כפי שנדרש בדיני הרשלנות), או שמא אירוע התאונה היה תוצאה של פעילות רגילה על הליכון תחת סיכון רגיל להיפצע כתוצאה מהפעילות, ומבלי שתהיה כל אשמה לאירוע הפציעה למי מהצדדים.

הכרעת בית המשפט

לאחר בחינת ראיות הצדדים, וכן לאחר שבחן האם לנתבעת הייתה אשמה באירוע התאונה, מצא בית המשפט כי עצם אירוע נפילת התובעת מההליכון, אינו מלמד על מפגע כלשהו ועל התרשלות הנתבעת. עצם העובדה שאדם החליק או נפל אינה מלמדת בהכרח שבעל או מחזיק המקרקעין אחראי לנזקיו של האדם הנפגע. כמו כן, קבע בית המשפט כי בהתאם לראיות שהוצגו בפניו לא הוכח כי ביום אירוע התאונה התקיים מפגע או סיכון בלתי סביר שהיה באחריות הנתבעת ואשר גרם לנזקה של התובעת.

לפיכך, קבע בית המשפט כי יש לדחות את תביעת התובעת כנגד הנתבעת, ובנוסף חייבה בהוצאות הנתבעות בסך של 6,000 בצירוף מע"מ.

ת.א. 34772-06 לב ואח' נ' עמותת הספורט אורנית ואח'

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור