מהו היקף אחריותו של מדריך בחדר הכושר?

מאת:

בית המשפט דחה תביעה של מתאמן בחדר כושר שהוגשה כנגד חדר כושר, לפיצוי בגין נזקים נזקים שנגרמו לו בגבו, כתוצאה מתכנית אימון שונה שניתנה לו על ידי המדריך.

במקרה הבא אשר הובא בפני בימ"ש השלום בחיפה (ת.א. 6311-04 קנטורסקי נ' בייזמן השקעות בע"מ OUT TIME מרכז בריאות) אדם אשר נפצע, לטענתו, ונגרמה לו נכות עקב אימון בחדר הכושר תבע את חדר הכושר ואת המדריך אשר נתן לו את תכנית האימונים. לטענת התובע, המדריך מחק את המשקלים של התכנית הקודמת על פיה התאמן, וכתב במקומם משקלים חדשים, כבדים יותר. כתוצאה מהרמת המשקלים הכבדים ללא ליווי צמוד וללא פיקוח של המדריך, חש התובע בכאבים עזים בגבו, אשר החלו מסכת ייסורים שבסופה נגרמה לתובע נכות לצמיתות.

במקרה הספציפי הזה, עמדו בפני התובע מכשולים ראייתיים כבדי משקל, היות ותכנית האימונים אשר בה לכאורה נעשו השינויים ע"י המדריך, לא הייתה בנמצא. התכנית לא נשמרה מטבע הדברים, במשך 3 השנים שעברו ממועד האירוע ועד הגשת התביעה. מסיבה זו וסיבות נוספות הנוגעות למהימנותו של התובע, נדחתה תביעתו והוא אף חויב בהוצאות הנתבעים.

יחד עם זאת, מצא השופט מקום להתייחס לחלק מטענות התובע, ומדבריו ניתן ללמוד פרטים חשובים הנוגעים לתכניות אימון בחדרי הכושר:

חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), אשר נחקק ב-1994 והתקנות שנחקקו בעקבותיו, שותקים בכל הנוגע לתכניות אימון. כלומר, אין חובה שבדין להעניק למתאמנים תכניות אימון אישית או לנהל מעקב אחר תכניות אלו. בפועל, כפי שרבים יודעים, מדובר בפרקטיקה מקובלת בחדרי כושר אשר מטרתה, בין היתר, להעניק למתאמנים יחס אישי, למשוך לקוחות ולפקח על אופן האימון באמצעות התאמת התכנית לאופיו ולכושרו הגופני של המתאמן. כך או כך, בעצם מתן תכניות אימון נוטלים על עצמם חדרי הכושר חובה מעבר לזו המוטלת עליהם על פי חוק. מכאן, שמתאמן לא יכול לתלות את יהבו בתכנית האימון שקיבל לבדה, זמן שנטל על עצמו את הסיכונים הכרוכים באימון כושר מרצון. ובלשון בית המשפט:

"פעילות ספורטיבית, מטבע ברייתה, אוצרת בחובה סיכונים האינהרנטיים לעיסוק הספורטיבי. אדם הבוחר לעסוק בעיסוק ספורטיבי נוטל עמו סיכונים. אכן, גם במצב דברים זה לא פטור מחזיק מכון הכושר מכל חובת זהירות. ואולם שעה שעל בית המשפט לבחון קיומם ודיותם של אמצעי זהירות אלו, לא ניתן להתעלם מהנחת הבסיס האמורה."

אם כן, בניגוד לפעילויות ספורטיביות המבוצעות באופן עצמאי בביתו של המתאמן או בשטח הפתוח, הפעילות בחדר הכושר הוסדרה בחוק ובתקנות. הסדרה חקיקתית זו מטילה אחריות לא מבוטלת על מפעילי ומדריכי חדר כושר, אך לא מחייבת מתן תכנית אימון אישית ו/או פיקוח צמוד של מדריך על כל מתאמן בחדר הכושר. בבואכם להתאמן בחדר כושר, זכרו עובדה זו והימנעו מנטילת סיכונים מיותרים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור