תחולת עיקרון מעשה בית דין בתביעת שיבוב של מבטח

מאת:

צפו במקרה: תביעת שיפוי נגד בני זוג שדרסו מבוטחת של חברת "אליהו".

חברת הביטוח "אליהו" הגישה תביעת שיפוי נגד בני זוג, אשר לטענתה, פגעו עם ברכבם במבוטחת שלה. הזוג הגיש הודעת צד ג' כנגד חברת הביטוח שלו "כלל". חברת כלל מבקשת לדחות על הסף את התביעה מטעם "מעשה בית דין" – העניין הוכרע כבר, בהליך אחר, בו נדחתה גרסת הזוג כי נפגעו ב"תאונה עצמית". הזוג טען כנגד חברת הביטוח שלו כי הפעם מדובר בתאונה אחרת, מעורבת, וכי בכל מקרה מעשה בית הדין לא חל כלפי "אליהו", ועל כן אין לדחות את התביעה על הסף מחמת "השתק עילה" או "השתק פלוגתא". האמנם? שאלה זו נדונה בתאמ (נצ') 896-06-08 כלל חברה לביטוח בעמ נ' חמדה הייב (ניתן ביום: 9.3.11).בית המשפט פסק:

"מעשה בית דין מורכב משני ענפים: השתק עילה והשתק פלוגתא. הכלל של השתק עילה קובע, כי מקום שתביעה נידונה לגופה והוכרעה על ידי בית משפט מוסמך, שוב אסור להיזקק לתביעהנוספת בין אותם צדדים או חליפיהם, אם זו מבוססת על עילה זהה. הכלל של השתק פלוגתא קובע, כי מקום בו במשפט הראשון הועמדה במחלוקת שאלה עובדתית מסוימת, שהייתה חיונית לתוצאה הסופית,היא הוכרעה שם, בפירוש או מכללא, כי אז יהיו אותם בעלי הדין וחליפיהם מושתקיםמלהתדיין לגביה מחדש במשפט השני, חרף אי הזהות בין העילות של שתי התביעות.

על צד הטוען, כי קיים מעשה בית דין, מוטל הנטל להוכיח טענתו. עליו להוכיח את הטענה, כי מתקיימים התנאים הדרושים לקיומו של השתק. הוכחת קיומו של השתק תעשה על ידי המצאת פסק הדין אשר ניתן בתובענה הראשונה והמסמכים הרלוונטיים אשר הוגשו במסגרתה, לעיונו של בית המשפט".

בית המשפט קבע כי לא מדובר בשתי תאונות שונות אלא בשתי גרסאות לאותה תאונה כאשר גרסת הזוג נדחתה, והכרעת בית המשפט בנושא זה עולה כדי מעשה בית דין, וכי אין נפקא מינה לכך שחברת "אליהו" לא הייתה צד להליך, שכן טענת "מעשה בית דין" הועלתה אך ורק במסגרת היחסים בין "כלל" לבין המשיבים, והיא רלוונטית אך ורק ליחסים שביניהם.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן