מי ישא בתשלום הטעות של סוכן חברת ביטוח?

מאת:

צפו במקרה: ת.א 48619/06 (שלום ת"א) המתאר תאונת שרשרת שנגרמה על ידי נהג צעיר.

תיק ת.א 48619/06 (שלום ת"א) עוסק במקרה בו אירעה תאונת דרכים בה נהג צעיר, אשר נהג באוטובוס קטן גרם ל"תאונת שרשרת". הנהג נתבע ותבע את חברת הביטוח שלו. חברת הביטוח "הכשרת הישוב" טענה כי אינה חייבת בפיצוי, היות והנהג הפוגע הינו נהג צעיר, כבן 18 ואילו הפוליסה הינה פוליסה המפצה צד ג' כאשר בעל הפוליסה הוא כל נהג מעל גיל 24.

אביו של הנהג הפוגע טען כי הוא ביקש במפורש מסוכן הביטוח שהוא רוצה להרחיב את הפוליסה לכל נהג מעל גיל 18, היות ובנו נכנס עמו לעסקי ההסעה. לטענתו, בפועל, זוהי רשלנותו של סוכן הביטוח אשר לא עדכן את הפוליסה והשאיר אותה תקפה רק לנהג מגיל 24. במהלך דיון ההוכחות קבעה השופטת כי אכן הייתה פנייה, ככל הנראה, לסוכן הביטוח להרחיב את הפוליסה גם לנהג צעיר והרשלנות הינה של סוכן הביטוח שלא עשה כפי שהתבקש מאביו של הנהג הפוגע, ולא הרחיב את הפוליסה לנהג צעיר.

כעת עולה השאלה, מי יישא בנזק? חברת הביטוח או השלוח שלה, סוכן הביטוח (אשר נתבע כצד ג' ע"י חברת הביטוח)?

בית משפט השלום קבע, כי האחריות רובצת על כתפי חברת הביטוח, היות וסוכן הביטוח הוא השלוח שלה. נקבע כי בהעדר שינוי שחל ביחס לסיכון שבוטח בפוליסה , שהביא להחמרת הסיכון אותו נטלה הנתבעת במסגרת הפוליסה עובר לתאונה, הרי שאין תחולה לסעיף 18 לחוק חוזה הביטוחהעוסק בהחמרת הסיכון שבוטח בפוליסה. החברה הייתה מבטחת גם את הנהג הצעיר ומכאן שהרי לא בגלל רשלנותו של סוכן הביטוח נגרם למבטחת הנזק, אלא כך וכך היה נגרם לה הנזק הכספי, היות וגם אם סוכן הביטוח לא היה מתרשל ומבקש להנפיק פוליסה המבטחת כל נהג, כולל נהג צעיר, חברת הביטוח הייתה מנפיקה את הפוליסה ומבטחת את הנהג הפוגע.

למעשה, כל הנזק שנגרם לחברת הביטוח מתמצה בהפרש הפרמיה שהייתה מקבלת לו הייתה מנפיקה פוליסה ללא חריג של נהג צעיר (הפרש של כ-300 ₪ בו חוייב המבוטח). היות ואין להניח שחברת הביטוח הייתה מסרבת להוציא פוליסה המכסה גם נהג חדש לו נתבקשה, ועל כן כל הנזק שנגרם למבטחת מסתכם רק בהפרש הפרמיה ובהוצאות.

לאור האמור, נקבע כי בכל מקרה חברת הביטוח היתה נושאת בפיצוי הכספי ולמעשה לא נגרם לה כל נזק ממחדלו של סוכן הביטוח ולפיכך, חברת הביטוח תשא בנזק.

על פסק דינו של בית המשפט השלום, הגישה חברת הביטוח ערעור לבית המשפט המחוזי וטענה כי היא אינה חייבת בנזק היות ומי שגרם לנזק הינו סוכן הביטוח שהתרשל ולא הנפיק תעודה מתאימה. וכדברי ביהמ"ש:

"כאשר סוכן ביטוח התרשל בתפקידו ולא דואג להוציא פוליסה כנדרש…, יש לחייב את הסוכן בשיפוי מלא על כל תגמולי הביטוח שחברת הביטוח נאלצת לשלם, שהרי אלמלא רשלנותו של הסוכן לא היה מקום לחייבה לשלם נזקים שלא היו מכוסים על פי הפוליסה".

יחד עם זאת, ציין ביהמ"ש המחוזי:

…" כי העובדה שיתכן והמערערת הייתה מסכימה לבטח גם נהג צעיר איננה רלבנטית, שכן ביטוח מטבעו מיועד לבטח סיכונים שיתכן ויקרו, ויתכן שלא יקרו. מבטח מקבל פרמיה תמורת התחייבותו שאם יתממש הסיכון שבוטח, יחוייב לפצות את הניזוק במלוא נזקיו. מאידך, סביר שמבוטח יקווה שהסיכון אותו ביטח לא יתממש.

לפיכך, בנסיבות אלה, אין כל משמעות להפרשי הפרמיה שכן בין אם הייתה מוצאת פוליסה ללא חריגים ובין אם לאו, לא ניתן היה לצפות אם הסיכון יתממש אם לאו, ובהחלט יתכן מצב שהסיכון לא היה מתממש ולמבטחת לא היה נגרם כל נזק. לכן אין כל אפשרות לטעון, בדיעבד, כי הנזק הוא רק ההפרש בין הפרמיות ששולמו על ידי המבוטח, שכן גם אם הייתה הפוליסה מלכתחילה כוללת ביטוח נהג חדש, יתכן וכלל לא היה נגרם נזק והפוליסה לא הייתה מופעלת".

לסיכום:

ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור וחייב את סוכן הביטוח לשפות את חברת הביטוח בתשלום הנזק.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן