חיוב שמאי רכב בפיצוי עקב חוות דעת לקויה

מאת:

צפו במקרה: נזק רב שנגרם לרכב כתוצאה מתאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים.

עובדות המקרה כפי שעולות מפס"ד א (ראשון לציון) 1636/07 גולן איציק נ' רפי ונציה- שמאים וסוקרים בע"מ ואח'.

המדובר באירוע תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים. לרכב התובע נגרם נזק רב כתוצאה מהתאונה, הרכב הועבר לתיקון במוסך מורשה. הוזמן שמאי רכב מטעם חברת הביטוח, השמאי לא דייק בדוח שהוציא, נהג ברשלנות ועקב כך חוייב לפצות את התובע.

השתלשלות המקרה

לרכב התובע נגרמו נזקים עצומים במכלולי הפח והמכאניקה. בעקבות התאונה, התובע פנה לחברת הביטוח, אשר הפנתה אותו לשמאי הביטוח לקבלת חוות דעת.

השמאי קבע שיש לתקן את הרכב ולהשיבו אל הכביש. כן נקבע ש"נגרמו נזקים לחלקו האחורי ימני והאחורי שמאלי הקדמי שמאלי של הרכב", כאשר אומדן הנזק הועמד על סך 31,854 ₪, שהינו 33.15% מערך הרכב .

לאחר שהסתיימה עבודת תיקון רכבו של התובע, ערך השמאי חוות דעת מסכמת, במסגרתה הועמד הנזק לרכבו של התובע על סך 54,815 ₪, המהווה נזק בשיעור 46.45% מערך הרכב.

התובע, אשר לא היה שבע רצון מהתיקון, פנה אל שמאי אחר על מנת שיבחן את נזקי התאונה.

על פי חוות דעתו של השמאי האחר, אין כדאיות בתיקון הרכב, חובה היה לומר למבוטח כי אין כדאיות בתיקון הנזק ולכן עדיף למכור את הרכב במצבו הניזוק ולפצותו בהשלמת ערכו של הרכב המחושב, פתרון זה היה אופטימלי לחב' הביטוח הנתבעת ולמבוטח. ההחלטה לתיקון הנזק היתה שגויה. סך הפיצוי בהתאם למפורט הינו: 64,658 ₪.

לטענת התובע, השמאי הראשון התרשל בכך שלא ציין בפניו שאין כדאיות בתיקון הנזק, ששיעורו הגיע עד כדי מחצית משוויו של הרכב וממילא נמנע מלפקח כנדרש על ביצוע עבודות התיקונים.

סעיף 12 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שמאי רכב), התש"ם – 1980 (ק"ת תש"ם עמ' 2182) קובע, כי "במילוי תפקידיו יפעל השמאי כלפי לקוחו וכלפי המבטח במהימנות, בנאמנות וביושר…". בחוזר ביטוח מספר 2002/7 מיום 24.6.2002, אשר פירסם המפקח על הביטוח במשרד האוצר, מצוין מפורשות כי "מבטח לא יעשה שימוש בתוכנות שמאות אשר אינן מאפשרות לשמאי בחירה בין חלפים ממספר סוגים" (סעיף 5ג'). עולה אפוא, כי על השמאי לפעול באופן מקצועי ובלתי תלוי בבואו לערוך את שומת הנזק, והוא כפוף לכלל בדבר ניגוד עניינים."

מומחה לשמאות אשר מונה על ידי בית המשפט קבע בחוות דעתו: "במצב דברים זה, כפי שהעיד על כך השמאי ונציה בלשונו, "כאשר הנזק מגיע לכדי 40% ועד 50% ומדובר במצב ביניים, היה עליו לדווח על מצבו של הרכב לחברת הביטוח או לשמאי הראשי, על מנת להחליט האם לתקן את הרכב או להכריז עליו כאובדן להלכה. בוודאי ובוודאי שחובת הנאמנות חייבה את השמאי ונציה לעדכן במישרין את בעל הרכב, התובע, בדבר האפשרויות העומדות לפניו".

לסיכום

השופט חייב את השמאי הראשון בתשלום בגין הנזק האמור.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן