חוק שירותי תעופה – פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה

מאת:

היום כמעט לכל מקום בעולם ניתן להגיע באמצעות טיסה. אנחנו הישראלים, ידועים כמי שמרבים לצרוך שירותי טיסה. אלא, שלא פעם קורה שטיסה זו או אחרת, ששילמנו בעדה במיטב כספינו, והסתמכנו עליה, לדאבון הלב מתבטלת. ואז מה?

מה כוחו של הצרכן הקטן – הנוסע, מול חברות הענק העוסקות בתעופה נסיעות ותיירות, להם שולם בעבור כרטיס הטיסה? המחוקק נתן דעתו לכך, והחל מחודש אוגוסט 2012 נכנס לתוקפו חוק שירותי תעופה.

מהי טיסה שבוטלה?

טיסה שבוטלה הינה טיסה שלא התקיימה, או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.

מהי עילה מזכה?

עילה בגינה הנוסע זכאי לפי החוק לקבל הטבות.

לאילו הטבות זכאי הנוסע במקרה של ביטול טיסה?

 1. שירותי סיוע בלא תשלום:
  1. מזון ומשקאות בהתאם לזמן ההמתנה.
  2. אירוח בבית מלון במידה ונדרשת שהייה של לילה אחד או יותר או אם נדרשת שהייה ארוכה מהשהייה שתוכננה ע"י הנוסע.
  3. שירותי הסעה הלוך וחזור, בין שדה התעופה לבין בית המלון שבו הנוסע שוהה.
  4. שתי שיחות טלפון, וכן משלוח הודעת פקס או דואר אלקטרוני לפי בחירת הנוסע.
 2. השבת תמורה:
  1. השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס הטיסה, לרבות כל תשלום אשר שולם בגין כרטיס הטיסה, כמו: אגרות, היטלים, מסים וכן תשלומי חובה אחרים. התמורה תושב לנוסע בתוך 21 ימים מהיום בו הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות בשמו, פנה בכתב אל הגורם המתאים מולו נחתם החוזה – אל המארגן ו/או אל מפעיל הטיסה (חוזה משמע תשלום לכרטיס טיסה והנפקתו),במטרה לקבל את הפיצוי.
  2. במקרים בהם נרכש כרטיס טיסה אשר כלל חניית ביניים (בתנאי שחניית הביניים מופעלת ע"י אותו מפעיל טיסה), והתקיימה עילה מזכה: גם אם התקיים בפועל קטע מתוך הטיסה, הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעד כרטיס הטיסה. זאת, כל עוד הנוסע לא הגיע ליעדו הסופי.
  3. במקרים בהם נרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב, לרבות כרטיס טיסה הלוך ושוב הכוללת חניית ביניים, והתקיימה עילה מזכה:
   1. בטיסה הלוך מנקודת המוצא – הנוסע זכאי לקבל את מלוא התמורה ששולמה בעבור כרטיס הטיסה.
   2. בטיסה חזרה מהיעד לנקודת המוצא הנוסע זכאי לקבל את מחצית התמורה ששולמה בעבור כרטיס הטיסה.
  4. נוסע לא יהיה זכאי להשבת התמורה, במידה ובחר לקבל כרטיס טיסה חילופי או אם בחר לטוס בטיסה שהתקיימה בה עילה מזכה.
 3. כרטיס טיסה חילופי: מתן כרטיס טיסה חילופי ליעד הסופי של הנוסע. זאת, במידת האפשר בדומה לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק, במועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע.
 4. פיצוי כספי:
  1. מועד הפיצוי:הפיצוי ישולם לנוסע בתוך 45 ימים ממועד שבו הנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות בשמו, פנה בכתב אל המארגן או המפעיל, במטרה לקבל את הפיצוי.
  2. גובה הפיצוי: גובה הפיצוי הכספי נע מ- 1,290 ₪ עד ל- 3,080 ₪. זאת, בהתאם למרחק הטיסה.
  3. מקרים בהם לא ישולם פיצוי כספי:
   1. במידה והמארגן או המפעיל טיסה, הודיע לנוסע כי הטיסה מבוטלת, לפחות תוך 14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.
   2. במידה והמארגן או המפעיל טיסה, הודיע לנוסע כי הטיסה מבוטלת, בין 7 ימים לבין 14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, בתנאי שהוצע לנוסע טיסה חילופית, כאשר מועד הנחיתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מ- 4 שעות לאחר מועד הנחיתה המקורי לאותו יעד.
   3. במידה והמארגן או המפעיל טיסה, הודיע לנוסע כי הטיסה מבוטלת, פחות מ-7 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, בתנאי שהוצע לנוסע טיסה חילופית, כאשר מועד הנחיתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים לאחר מועד הנחיתה המקורי לאותו יעד.
  4. פיצויים לדוגמא: בנוסף לכל ההטבות שפורטו לעיל, לבית המשפט שמור שיקול דעת לפסוק פיצויים לדוגמא, שאינם תלויים בנזק, זאת עד לסך 10,280 ₪. כל זאת, במידה ובית המשפט מצא כי נעשתה הפרה ביודעין של אחד מתנאי סעיפי החוק העוסקים בהטבות. להלן פירוט השיקולים שעל בית המשפט לשקול בבואו לפסוק פיצויים לדוגמא:
   1. אכיפת החוק והרתעה מפני הפרתו.
   2. עידוד הנוסע למימוש זכויותיו.
   3. הפרה חוזרת.
   4. חומרת ההפרה ונסיבותיה.
   5. שוויה הכספי של העסקה שביחס אליה בוצעה ההפרה.

יודגש, כי בית המשפט רואה במפעיל הטיסה ובמארגן כאחראים ביחד ולחוד כלפי הנוסע. בנוסף, בית המשפט קבע כי "רף ההתנהגות שצריך לשאוף אליו הוא ששווי הכרטיס במקרה של ביטול טיסה יוחזר בדואר לנוסעים מבלי שאף ביקשו, בבחינת דבר המובן מאליו. זהו כספם. מדובר בזכות קוגנטית המוגנת בכל הנסיבות. השארת מחיר הכרטיסים בידי המארגן ומפעיל הטיסה מהווה גזל ועשיית עושר ולא במשפט". (ראה: תק (טב') 21893-08-14 אחיטוב ואח' נ' איסתא ישראל בע"מ ואח' (פורסם בנבו, 2.5.2015).

האם כאשר טיסה מבוטלת בגין מצב מלחמה, הנוסע זכאי להטבה כזו או אחרת?

הפסיקה קבעה, שאין חולק כי מצב מלחמה מהווה נסיבה מיוחדת, שאינה בשליטת מפעיל טיסה או מארגן. במקרה כזה, נוסע אשר טיסתו בוטלה, לפי החוק אינו זכאי לפיצויים. יחד עם זאת, הנוסע זכאי לסעד של השבת תמורת שווי הכרטיס. (ראה: שם).

האם בשינויים או בביטול טיסת קישור בחו"ל, יהיה זכאי הנוסע בפיצוי?

כן, גם במקרה של ביטול או שינוי של טיסת קישור, מה שנקרא "CONNECTION", גם אז יהיה זכאי הנוסע לפיצוי, ואף אם ירצה יוכל הנוסע לבטל את כל נסיעתו ולחזור לארץ, ואז יהיה זכאי להחזר של כרטיס הטיסה חזרה וכל הוצאותיו האחרות. כמובן שהמדובר כאן בטיסה שיצאה מהארץ והיה צורך בחו"ל בטיסת קישור.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן