התנערות חברת הביטוח בשל אי תיקון תקלה קיימת

מאת:

צפו במקרה: חברת הביטוח חויבה בכיסוי נזקי רכב שעלה באש, על אף שנתגלתה תקלה במנוע והמבוטח טיפל בתקלה בעצמו.

פלוני רכש רכב וביטח אותו בפוליסת ביטוח מקיף. זמן מה לאחר מכן, הרכב העלה עשן ועלה באש. חברת הביטוח, אשר בדקה את נסיבות השריפה, דחתה את תביעתו של המבוטח לכיסוי נזקי הרכב בטענה כי לאחר בדיקות שנעשו לרכב ע"י מומחים מטעמה, עולה כי ברכב היתה תקלה במנוע. חוקרי חברת הביטוח הגיעו למוסך בו טופל הרכב, ושם גילו כי המבוטח סירב לתיקון התקלה בשל מחלוקת כספית שהיתה לו עם המוסך, והחליף את הצינור הבעייתי בעצמו. חברת הביטוח טענה כי על פי סעיף 61 א' לחוק חוזה הביטוח, אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים.

בית משפט השלום בחיפה דן בטענת חברת הביטוח ודחה אותה מהנימוקים הבאים:

ראשית, קבע בית המשפט כי סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח דן בחובת הקטנת הנזק בעת קרות מקרה הביטוח או לאחריו. הסעיף אינו מטיל חובה כלשהי על המבוטח לפעול למניעת קרות מקרה הביטוח ו/או להקטנת אפשרות התרחשותו.

שנית, לעניין טענת המבטחת בדבר "אשם תורם חוזי" של המבוטח, קבע בית המשפט כי עניין לנו בחוזה ביטוח. לצורך סיוג אחריותו של מבטח קיימים כללים ברורים שנקבעו בחוק חוזה הביטוח. מבטח אינו רשאי להסתמך על חריג ו/או סייג לחבותו שלא זכה לאזכור בתנאי הפוליסה, ולא סתם אזכור, אלא אזכור בהתאם לתנאי חוק חוזה הביטוח (למשל הוראות סעיף 3, והוראת סעיף 64 לחוק חוזה הביטוח).

עיון בתנאי הפוליסה שצורפה על ידי הצדדים, מוכיח בעליל, כי אין כל תנאי ו/או התנאה ו/או דרישה ו/או חובה על המבוטח שלא להתרשל ו/או כיצד עליו לפעול במקרה של גילוי תקלה ברכב ו/או היכן עליו לתקן את התקלה וכיו"ב, כתנאי לתקפות הביטוח. לא זו אף זו: עיון בפוליסה מראה בעליל, כי הפוליסה אינה מכילה תניית פטור למבטחת במקרה של התרשלות המבוטח.

בית המשפט ציין כי, אף אם היו בפוליסה תנאים כלשהם כאמור לעיל, דומה כי תנאים אלו יהיו מנוגדים להוראת סעיף 64 לחוק חוזה הביטוח האוסר על התנאה, בין היתר, על הוראת סעיף 56 (סעיף זה מדבר על שיפוי על נזק שנגרם לנכס מבוטח כמוגדר בסעיף 55 לחוק חוזה הביטוח) ועל הוראת סעיף 61 לחוק חוזה הביטוח.

לאור האמור, בית המשפט קבע כי לדחיית תביעתו של המבוטח לא היה כל צידוק מלכתחילה, וחייב את חברת הביטוח בריבית מיוחדת מכוח הוראת סעיף 28א' לחוק חוזה הביטוח, בנוסף לתשלום מלוא סכום התביעה בסך 94,000 ₪ וכן שכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.

( א 7665-06/09 *** מוחמד זובידאת נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, בית משפט שלום חיפה 17/12/2010 פורסם ב-LawData ).

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן