העדר ביטוח בנהיגה ללא מלווה

מאת:

האם נהיגה ללא מלווה שוות ערך לנהיגה ללא רישיון?

על פי סעיף 12א לתקנות התעבורה, נהגים צעירים חייבים לנהוג תחילה כשמלווה, המחזיק ברשיון נהיגה למשך 5 שנים לפחות, שוהה לצידם. מי שלא עושה כן נוהג ללא רשיון. המשמעות היא שברוב המקרים ביטוח הרכב: ביטוח מקיף, ביטוח צד שלישי או ביטוח חובה, אינו בתוקף.

בשורה של פסקי דין מציין בית המשפט את לשון החוק הקובעת כי "רשות הרישוי תציין ברשיון הנהיגה שניתן לנהג חדש את התנאי לפיו תוקפו של הרשיון מותנה בלווי בעת הנהיגה ואת התקופה שבה חלה חובת הליווי". עוד ציין בית-המשפט, כי לשון החוק, הדנה בתוקפו של רשיון הנהיגה, קובעת כי "לא ינהג אדם רכב מנועי אלא אם הוא בעל רשיון נהיגה לרכב מאותו סוג שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון – זולת אם פוטר מחובת רשיון נהיגה".

מכך הסיק בית-המשפט, כי הדרישה לנהיגה עם מלווה מהווה תנאי לתוקפו של רשיון הנהיגה של הנהג, ומשנמצא נהג נוהג ללא מלווה כמוהו כמי שנוהג ללא רשיון נהיגה בר תוקף. המחוקק אינו משאיר זאת לשיקול דעת רשות הרישוי, אלא מורה לה בלשון ציווי שאינה משתמעת לשתי פנים לציין את הדבר על גבי רישיון הנהיגה.

לפיכך, קבע בית-המשפט לא פעם כי בעטיה של נהיגה ללא מלווה המקרה אינו מכוסה בפוליסה שהוציאה חברת הביטוח, ולכן גם לא קמה לה החבות לשיפוי התובע בגין נזקיו. נראה כי בתי-המשפט מייחסים חומרה יתרה לנהיגה של נהג חדש בלא מלווה, ואינם מהססים לשלול לחלוטין את זכותם של אותם נהגים לקבלת תגמולי הביטוח, בין עם המדובר בנזקי גוף ובין אם עסקינן בנזקי רכוש.

כדאי, אם כן, לדעת שלנהיגה ברכב שלא לפי תנאי הרישיון עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת במקרה של נזקי גוף או רכוש לעצמכם או לצדדים שלישיים. נראה שפסיקת בתי-המשפט בעניין זה הפכה לאחרונה להלכה מחייבת וכדאי לייחס לה את החשיבות המתבקשת.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן