אחריות מעסיק לנזקי תאונת דרכים שגרם עובד

מאת:

צוי בגין נזק שנגרם לרכב אחר, הנהג של הרכב הפוגע, או שמא הבעלים של הרכב הפוגע?

בית המשפט דן בתביעה אשר הגישה בעלת הרכב הנפגע נגד בעל הרכב הפוגע בת.א. 1367/07 השכרת רכב שלמה סיקסט נ' אלהואשלה אבראהים. בית המשפט קבע, כי רכב הנתבע, שהוא הבעלים של הרכב הפוגע ומי שהתיר את השימוש ברכב הפוגע, אחראי לפצות את התובעת בגין הנזקים שנגרמו לה, למרות שהבעלים לא נהג ברכב הפוגע בזמן התאונה, אלא אחד מעובדיו.

בית המשפט קבע כי אמנם הכלל בדיני הנזיקין הוא כי אדם אחראי לעוולתו שלו בלבד ואינו אחראי לעוולת הזולת, ובדרך כלל בעל הדין הנכון הוא הנהג הפוגע ולא בעל הרכב, אולם לכלל זה קיימים חריגים כדוגמת אחריות שילוחית של המעביד למעשי העובד ולכן תאונת עבודה.

כאשר מתרחשת תאונה בה מעורב רכב בבעלות מעביד, על המעביד למסור את פרטיו של מי שהחזיק ברכב במועד הרלבנטי ועליו להוכיח מי נהג ברכב או החזיק בו בזמן התאונה. אם לא יעשה כן, לא יוכל להתנער מאחריותו לנזקים שנגרמו באמצעות הרכב שבבעלותו.

בהיעדר ראיות אחרות, מוחזק הבעלים של הרכב, כמי שיש בידו נתונים לגבי זהות הנהג בזמן התאונה, והוא בחר שלא להביאם בפני בית המשפט. משלא הוכיח, במקרה דנא, הנתבע מי נהג ברכב במועד התאונה, יש להטיל על הנתבע את האחריות לתאונה.

בית המשפט קבע גם את אחריותו של בעל הרכב לפי דוקטרינת האחריות השילוחית כמעבידו של הנהג בהתאם לסעיף 13 לפקודת הנזיקין, לפיו חלה אחריות על מעביד למעשה עובדו, שנעשה תוך כדי עבודתו, כך שלתובע שניזוק, מובטחת האפשרות לתבוע גם את המעביד.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן