שיקולי מדיניות שיפוטית בתביעות נגד המשטרה בגין מעצרי שווא

מאת:

אין זה סוד כי המשטרה לא מקפידה תמיד על הוראותיו של "חוק המעצרים" ולא אחת נגרמים מעצרי שווא. רבים מן האזרחים שנפגעו מבקשים לתבוע בנזיקין בגין "כליאת שווא", אך מנגד, חוששת מערכת בתי המשפט כי פעולת המשטרה תשותק עקב חשש מתביעות. היכן נקודת האיזון?

ברע"א 5932/08עמי שירי נ' מדינת ישראל – שירות בתי הסוהר, [פורסם בנבו], תק-על 2010(3), 2610 , 2612 (2010) קבע בית המשפט העליון את השיקולים שיש לשקול בקביעת פיצוי בגין עגמת נפש במקרה של כליאת שווא. בין היתר התייחס בית המשפט לשאלת תכולתן של תקנות הפיצויים וקבע בהאי לישנא :

"נקודת המוצא של הוראת סעיף 8 לתקנות הפיצויים, המקנה פיצוי מקסימאלי שלא יעלה על החלק ה-25 של שכר חודשי ממוצע – מבוססת על אבדן יום עבודה (והרי במסגרת זו כבר חויבה המדינה כאן לשלם למבקש הפסד השתכרות), ונעדר ממנה המימד של הצער, הבושה וחוסר האונים הנלווים למאסר או מעצר (בתי המשפט בערכאות הנמוכות בחרו לעיתים להתעלם מהוראה זו, או נתקלו בקשיים שונים ביישומה, בין היתר, כשניסו להקיש ממנה לפיצוי בשל מעצר הנגזר מסעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996; השוו: ת"א (ת"א) 46575/01 רוה נ' מדינת ישראל, פ"מ, תשס"ב(3) 445 (2003); ת"א (חי') 30145/99 עווזנה נ' מדינת ישראל (לא פורסם, [פורסם בנבו], 28.7.2002))".

כן נפסק כי מקום בו המשטרה שגתה, מן הראוי שתודה באחריותה, או לפחות תבדוק את הדברים לעומקם ולא תסתפק בתשובה לקונית, ואם נמנעה מלעשות כן, וגררה את התובע אל בית המשפט, הדבר יהא בעורכיה.

בת"א (שלום יר') 11418/02 בן גביר איתמר נ' משטרת ישראל, [פורסם בנבו], תק-של 2006(2), 3881 , 3890 (2006) שם נדון מעצר שווא, צוטטו דברי מבקר המדינה, מלפני עשור, בנושא:

"היקף הליקויים וחומרתם מחייבים פעולה נמרצת ויסודית לשינוי המצב הקיים. השינוי צריך שיתבטא לא רק בשינון ההוראות, הקפדה על ביצוען והעמקת הפיקוח והבקרה, אלא בעיקר בשינוי דפוסי התנהגות ונורמות פעולה של שוטרים לעניין השימוש באמצעי המעצר. על המשטרה לעקור מן השורש נורמות פעולה לפיהן שוטרים עוצרים אזרחים בלא סמכותאו שעוצרים בסמכות אבל אפשר לקיים את החקירה בהיות החשוד משוחרר. פעולה כזו במישור האכיפה ובמישור החינוכי כאחד, תביא להפסקת הפגיעה בזכותו היסודית של כל אדם לחירות".31

בנסיבות שבהן דו"ח מבקר המדינה לא הוביל את המשטרה להפנים את הנורמות הראויות, יתכן ודווקא תביעות נזיקין בגין מעצרי שווא 'יעוררו' את המשטרה להתעשת, ולהקפיד על שמירת זכויות החשודים.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור