קוד בריאות" – מהו? מי זכאי לקבלו? כיצד יש להגישו?

מאת:

17.12.2013

כיום, קשיש הזקוק לאשפוז במוסד סיעודי או במחלקה לתשושי נפש, יכול לקבל סיוע במימון האשפוז ממשרד הבריאות, אולם עליו לעמוד במספר דרישות ובמספר נהלים, כפי שיובאו להלן:

1. המוסד הוא "בית חולים" אשר יש לו רישוי של משרד הבריאות. הרישיון ניתן על סמך בדיקת משרד הבריאות כי המוסד עונה על הקריטריונים של מספר מיטות, כוח אדם וכיו"ב ומוודא את התנהלותו התקינה של המוסד.

2. למוסד יש הסכם תקף עם משרד הבריאות בעניין זה (אפשר לברר באינטרנט וכן טלפונית עם כל מוסד, נכון לשנת 2011 יש מעל ל-250 מוסדות שכאלה ברחבי הארץ).

לאחר שוידאתם כי המוסד עומד בתקנות דלעיל הנכם בפתחו של ההליך לקבלת הסיוע במימון.

להלן התהליך:

 1. עליכם לפנות ללשכת הבריאות באזור מגוריו של האדם הסיעודי (בהתאם למופיע בספח תעודת הזהות שלו) ולפתוח בקשה בשם "בקשה לאשפוז".
 2. לאחר מכן, עליכם לפנות למחלקה "למחלות ממושכות" (מחלקה לחולים כרוניים /או מחלקת גריאטריה) ולצרף אליה את המסמכים הבאים:

א. "טופס פניה לסידור מוסדי"- מלא וחתום.

ב. צילום תעודת הזהות של המועמד לאשפוז, כולל ספח הכתובת.

ג. טופס מידע רפואי- סיעודי- עדכני מהחודש האחרון, טופס אשר מולא ע"י רופא ואחות המבוסס על בדיקת המועמד.

ד. מכתב סיכום רפואי- מכתב מאת רופא הקהילה- הרופא המטפל, או מהמסגרת בה שוהה המועמד. במכתב זה יצוינו סיכומי האשפוזים של המועמד בשנה האחרונה, מחלותיו, תפקודו הקודם והנוכחי וכיו"ב.

ה. דו"ח סוציאלי למתן שירותים לזקן- דוח אשר ימולא ע"י עובד סוציאלי אשר מכיר את המועמד ומשפחתו.

ו. במידה והמועמד חסוי וניתן בגינו כתב מינוי אפוטרופוס, יש לצרף גם כתב מינוי זה.

ז. במקרים מסוימים- ידרשו תעודות רפואיות נוספות.

 1. פגישת בני המשפחה עם אחות ועובדת סוציאלית מטעם משרד הבריאות- בכדי לבחון את מצבו של המועמד, כולל בחינת סביבתו הקרובה, נחיצות האשפוז וחלופות אפשריות. יתכן ויערך גם ביקור בית.
 2. סיווג המועמד לאישפוז- לאחר קבלת כל המסמכים- תדון הוועדה האם המועמד עונה להגדרת "סיעודי" או "תשוש נפש" ותקבע התאמתו למסגרת. במידה ונקבע כי המועמד אינו עומד בקריטריונים האמורים לעיל, יש אפשרות למשפחה להשיג על כך ולבקש "בחינה מחודשת". במידה וגם זה לא עוזר והוועדה עומדת על החלטתה, ניתן למשפחה האפשרות לערער, והמשפחה יכולה לפנות לראש אגף הגריאטריה במשרד הבריאות.
 3. במידה ונקבע כי המועמד זכאי למימון והשתתפות משרד הבריאות- יוזמנו בני המשפחה ללשכת הבריאות בכדי להמשיך בהליך האשפוז ויקבלו מידע שיעזור להם להחליט איזה מוסד לבחור ואיזה מוסד מתאים למועמד.כניסה לאשפוז תלויה בקיומו של מקום פנוי במוסד.
 4. חישוב השתתפות המשפחה במימון האשפוז- בכדי לקבוע את שיעור השתתפות משרד הבריאות במימון המועמד לאשפוז, יילקחו בחשבון הכנסות המועמד ואשת המועמד לאשפוז וכן ההכנסות השוטפות של ילדיו הבגירים.
 5. סך השתתפות המועמד לאשפוז ומשפחתו במימון האשפוז נע, בהתאם לתחשיב ההשתתפות, בין 32% מגובה קצבת הזקנה לזוג ועד למלוא הסכום שמשלם משרד הבריאות למוסד הסיעודי.
 6. יש לציין כי משרד הבריאות עורך בירור מלא ומקיף של הכנסות המועמד (הכנסות והוצאות שוטפות) וכן הכנסות והוצאות של ילדיו הבגירים של המועמד ולאחר מכן, הוא מחליט על שיעור ההשתתפות של משרד הבריאות בעלות אשפוז המועמד.
 7. התחייבות המשפחה לתשלום- לאחר בדיקת הנתונים, תודיע רכזת האשפוז של משרד הבריאות לכל אחד מבני המשפחה את סך ההשתתפות שנקבעה לו. כל אחד מבני המשפחה יחתום על כתב התחייבות אישי לתשלום חודשי בהתאם לסך ההשתתפות אשר נקבעה לו.

החתימה תעשה במשרדי לשכת הבריאות. במעמד החתימה יש להביא שני ערבים שהינם בעלי הכנסה או נכסים ואישור פקיד שומה על הכנסתם (בני משפחה יוכלו לחתום כערבים זה לזה).

 1. כאשר המועמד מתאשפז, הוא מקבל "קוד" ומשרד הבריאות משלם את עלות האשפוז במלואה למוסד וגובה מבני המשפחה את ההשתתפות העצמית. בני המשפחה לא ישלמו דבר למוסד עצמו ואסור למוסד לדרוש מהם תשלום או לבקש שירכשו תרופות וכיו"ב.
 2. דמי כניסה- בנוסף לתשלום החודשי- יש לשלם דמי כניסה חד פעמיים בגין האשפוז ולאחר מכן, התשלום למשרד הבריאות בגין האשפוז יכול להיעשות באמצעות הוראת קבע או באמצעות שוברים חודשיים לתשלום.
 3. לאחר שהושלמו כל התשלומים והבטוחות, יוכל המועמד להתאשפז. במקרים חריגים, בהתאם לשיקול דעת רופא המחוז, יש אפשרות להפנות את המועמד לאשפוז, עוד טרם נחתמו כל ההתחייבויות והוראות הקבע. יחד עם זאת, יגבה תשלום רטרואקטיבי.
 4. יש לציין כי משרד הבריאות אינו מחזיר הוצאות ששולמו באופן פרטי והסיוע אינו ניתן באופן רטרואקטיבי.

דוד סער, עו"ד

נתקלתם בסוגיה משפטית מורכבת בתחום הנזיקין? הרגישו בנח לפנות לאחד מעורכי הדין המומחים שלנו בנושא נזיקין

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן