פרסום באינטרנט ופגיעה בפרטיות

מאת:

האם צילום ביתו של אדם ופרסום התמונות ברשת האינטרנט מהווה חדירה לפרטיות ופגיעה בחוק הגנת הפרטיות?

שאלה זו נדונה בבית המשפט העליון, עת התובע הגיש תביעה כנגד האדריכל שעיצב את ביתו והעלה את תמונות עיצוב הבית (פנים הבית וחוץ הבית) לרשת האינטרנט. התובע טען כי אסור היה לאדריכל לעשות כן, היות ויש בכך פגיעה בפרטיותו של התובע.

מקרה זה הגיע עד לפתחו של ביהמ"ש העליון, אשר דן בסוגיה ובחן האם אכן במקרה זה, ישנה פגיעה בפרטיות בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א- 1981 ( להלן: "החוק").

סעיף 1 לחוק קובע כי: "לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו".

סעיף 2 לחוק קובע, מהי "פגיעה בפרטיות": "פרסומו של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו או להתנהגותו ברשות היחיד".

פגיעה בפרטיות: האם המונח "צנעת חייו האישיים" כולל גם פרסום תמונות ביתו של אדם? ביהמ"ש בחן סוגיה זו וקבע כי אכן הבית קשור לפרטיותו של אדם, אך לא כל מידע הנוגע לביתו, בהכרח פוגע "בצנעת חייו האישיים".

ביהמ"ש קבע בפסק הדין, כי הצגת חוץ הבית- אינו פגיעה בפרטיות, היות וחזית הבית, המבנה החיצוני חשוף לעין כל, אנשים יכולים לראות אותו והינו "מפורסם ממילא".

לעומת זאת, הצגת תמונות פנים הבית- כן יש בה משום חדירה לפרטיותו של אדם, היות שפנים ביתו של אדם חשוף אך ורק בפני אורחיו הקרואים ואילו חזית הבית- חשופה לעין כול.

נפסק כי פרסום פנים הבית אכן מהווה "פגיעה בצנעת חייו האישיים", אך לא היתה כל פגיעה בפרסום חזית הבית.

לעניין דרישת הזיהוי: נפסק כי בכדי שתהא פגיעה בפרטיות, נדרש הזיהוי של האדם, לא מספיק פרסום תמונות פנים הבית, אלא נדרש אף זיהוי הבית עם האדם, בכדי שתחשב "כפגיעה בפרטיותו".

במקרה זה, על אף שלא פורסם שמו של התובע באופן מפורש באתר האינטרנט, ניתן היה לזהות את הבית עם התובע ולפיכך קבע ביהמ"ש כי על אף ששמו של התובע לא נזכר בפרסום, פרסום הדמיות הבית עלול לאפשר זיהוי התובע באמצעים אחרים נוכח מאפיינים מיוחדים הנוגעים לביתו.

לעניין העדר הסכמה: הוכח כאמור לעיל, כי אכן הייתה פגיעה בפרטיותו של אדם, אך ישנה הגנה בחוק והיא הסכמתו של אדם- במידה והיה התובע מסכים לפרסום, לא יוכל לטעון כי "נפגעה פרטיותו". הסכמה זו יכולה להיות בין במפורש ובין במשתמע. במקרה זה, הוכח כי לא הייתה כל הסכמה במפורש וגם לא ניתנה כל הסכמה במשתמע.

לאור האמור, פסק ביהמ"ש העליון כי נפגעה פרטיותו של התובע, בכל הקשור בחשיפת צילומי פנים ביתו באתר האינטרנט. לגבי פרסום תמונות חזית הבית- לא הוכחה פגיעה בפרטיות.

ראה פס"ד ע"א 1697/11 גוטסמן אדריכלות בע"מ ואח' נ' אריב ורדי

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן