פיצויים בגין הפרת זכות יוצרים

מאת:

לבית משפט השלום בתל אביב הוגשה תביעה בסך של 1,130,000 ₪ בגין הפרה של זכות יוצרים בשיר.

התיק הובא בפני כבוד השופט חגי ברנר (ת"א 18254-07) ומקרה שהיה כך היה:

התובעת טענה כי היא מחברת של שיר בחרוזים, שנכתב לרגל חתונתה של חברתה בקיץ 2003 ונמסר להדפסה בבית הדפוס השייך לנתבעים.

התברר לתובעת כי הנתבעים העתיקו את השיר לצורך הפקת הזמנות לחתונות אחרות לא פחות מ- 12 פעמים, ולטענתה כך הפרו את זכות היוצרים שלה.

מאחר ופניותיה של התובעת לנתבעים לשלם לה פיצויים בגין ההפרה לא נענו, הגישה התובעת תביעה.

הנתבעים טענו להגנתם כי מדובר בתביעה חמדנית. לטענתם, התובעת כלל אינה הבעלים של היצירה, שכן שירים דומים הודפסו בבית הדפוס שלהם, על גבי הזמנות חתונה שנערכו לפני קיץ 2003. עוד טענו הנתבעים כי הם אינם מפיקים רווח כלשהו מן הטקסט המופיע על גבי ההזמנות וכן כל הרווח מההזמנות הוא זעום ביותר ובגין כל 12 ההזמנות המפירות הפיקו רווח כולל של לא יותר מ- 3,600 ₪.

כבוד השופט ברנר שדן בתיק, שמע את עדויות הצדדים והגיע למסקנה כי לא נסתרה טענת התובעת לפיה היא זו שחיברה את השיר ועל כן מתבקשת המסקנה כי הנתבעים הפרו את זכות היוצרים שלה בשיר.

השאלה היא מהו סכום הפיצויים המגיע לתובעת?

כבוד השופט מציין לענין זה כי להבחין בין ההפרה שנעשתה על ידי הנתבעים במקרה בו טרם ידעו כי השיר חובר על ידי התובעת לבין הפרה שבוצעה לאחר שהתובעת שלחה להם מכתב ועל כן הובא הדבר לידיעתם.

כבוד השופט מציין כי כמה מההזמנות בוצע לפני שנשלח המכתב ו- 3 הזמנות הודפסו לאחר שהובא ענין הההפרה במכתבה של התובעת שנשלח אליהם.

אשר על כן, בגין 9 ההפרות הראשונות חוייבו הנתבעים לשלם את הסך של 3,000 ₪, והפיצוי הכולל בגין הפגיעה בזכות היוצרים יעמוד על הסך של 87,000 ₪.

סוף דבר:

הנתבעים חויבו בתשלום ביחד ולחוד על הסך של 87,000 ₪ בצירוף הוצאות משפט בסך 4,000 ₪ ושכ"ט עו"ד בסך 10,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור