חיוב מעסיק בפיצוי עובדת שניזוקה בעת שיפוץ משרדו

מאת:

חברה משפצת את משרדיה שיפוץ מאסיבי. אחת העובדות לוקה באסטמה ותובעת את המעביד. המעביד גורס כי אין לחייבו בפיצוי, שכן התובעת לא הודיעה לו עם קבלתה לעבודה, כי היא לוקה באסטמה. האם המעביד פטור, בנסיבות אלו, מתשלום פיצוי? שאלה זו נדונה בתא (ת"א) 75427/04 נורית בן צור נ' קבוצת גולף א.ק. בע"מ (ניתן ביום: 7.3.11).

באותה פרשה נפסק כי על המעביד מוטלת חובת זהירות למניעת סיכונים בלתי סבירים במקום העבודה (ע"א 435/85 מחמוד בע"מ נ' אטדגי, פ"ד מא (4) 524, ע"א 655/80 שרזיאן נ' לבידי אשקלון בע"מ, פ"ד מז (3) 255).

"בענייננו – משהנתבעת החליטה לערוך עבודות שיפוץ נרחבות, בעת שהעובדים ממשיכים לעבוד במשרדים, היה עליה לצפות כי מי מהעובדים עלול להיפגע כתוצאה מהעבודות האמורות גם אם מדובר בפגיעה הנובעת מרגישות מיוחדת. יודגש כי אין מדובר בשיפוץ מקומי ומצומצם אלא בעבודות שיפוץ מקיפות שנמשכו כשלושה חודשים וכללו החלפת שטיחים, הריסת ובניית קירות, חיפוי קירות בטיח וצביעת מסדרונות ודלתות.

חשיפה לתוצרי עבודות השיפוץ, לרבות מפגעי אבק וריח, במיוחד כשמדובר בעבודות הנמשכות כשלושה חודשים להבדיל מעבודה מקומית המסתיימת תוך ימים ספורים, עלולה לחשוף עובדים לסיכונים אפשריים. גם אם התובעת לא הצהירה כי הינה סובלת מאסטמה, היה על הנתבעת לצפות כי מי מבין עובדיה, סובל מאלרגיה ו/או ממחלות כלי נשימה לרבות אסטמה שאינן בגדר מחלות נדירות, עלולים להינזק כתוצאה מחשיפה למפגעי ריח ואבק".

נפסק כי בנסיבות שבהן המעסיק לא הורה על פינוי המשרדים, לצורך ביצוע השיפוץ, הרי שלמצער היה עליו לידע את העובדים כי אם מי מהם לוקה במחלות דרכי הנשימה – הרי שהוא מצוי בסיכון, ועליו לנקוט זהירות מיוחדת ולדווח למעביד ככל שהוא חש פגיעה.

עוד נפסק כי המעסיק הפרה את חובת הזהירות, אולם, בנסיבות שבהן התובעת לא דיווחה עם קבלתה לעבודה על מחלת האסטמה שלה (בית המשפט לא קיבל את גרסתה לעניין זה), ובנסיבות שבהן לא התלוננה על הפגיעה בזמן אמת, יוחס לה אשם תורם. בית המשפט הבין כי בהיותה עובדת חדשה, היא חששה לדווח על רגישותה, פן תפוטר, ועל כן ייחס לה אשם תורם בשיעור של 30% בלבד.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן