הכנסה לא מדווחת, האם תיחשב לצורך חישוב הנזק בתביעות נזיקין?

מאת:

על פי העיקרון הכללי של החזרת המצב לקדמותו, העומד בבסיס הפיצוי בנזיקין, הכירה הפסיקה בכך שעל בית משפט לבחון את הכנסת הנפגע האמיתית, עובר לתאונה, גם אם היא אינה תואמת את הכנסתו המדווחת למס הכנסה וכדברי בית המשפט בע"א 9813/07 נעים נגד סהר חברה לביטוח בע"מ "הכלל הוא שיש לבחון את הכנסתו האמיתית של התובע עובר לתאונה וכי אין מקום להשבתו למצב מדומה, כפי שהוא משתקף בדוחות מס שהתגלו ככוזבים. אין להעניש את הניזוק ובוודאי כך לגבי התלויים בו, בשל חטאיו". עם זאת, הנטל להוכיח השתכרות לא מדווחת, גבוה במיוחד וניתן לסתור את הדיווח למס הכנסה באמצעות "ראיות נעלות מכל ספק" בדבר גובה ההכנסה האמיתית וזאת מהטעם שנפגע כזה כבר הוכיח כי הוא מוכן להצהיר הצהרות שאינן אמת ולפיכך אין לקבל את דבריו כ"תורה מסיני". יובהר, כי גם אם עומד הנפגע בנטל הדרוש להוכחת הכנסה לא מדווחת, אין להתחשב במלוא ההכנסה שהוכחה וזאת נוכח הסיכון שהיה נתפס בסופו של יום על ידי רשויות המס והיה צפוי לעונש בגין כך, החל מקנסות וכלה בהליך פלילי. בפסיקה הועלו, לא אחת, הרהורים בדבר המקום לשינוי הלכה זו, הן משיקולים של תקנת הציבור והכלל לפיו לא יצא חוטא נשכר והן משיקולי יעילות וחיסכון בזמן שיפוטי, הנדרש לשמיעת מסכת ראיות בנושא זה ואולם, כל עוד עומדת ההלכה הקיימת על תילה, קיימת לתובעים האפשרות להוכיח את הכנסתם האמיתית, הגם שאינה תואמת את ההכנסה המדווחת ובתנאי שיעמדו בנטל הנדרש.קרא עוד על שכר עו"ד בתביעת נזיקין דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן