האם יש לקיבוץ אחריות בגין ביצוע עבירות אשר מבצע חבר קיבוץ?

מאת:

בית המשפט העליון קבע כי לקיבוץ אין אחריות על ביצוע עבירות מין שביצע חבר קיבוץ נגד חברי קיבוץ קטינים.

מקרה שהגיע עד לפתחו של ביהמ"ש העליון: במהלך השנים 2005-2006 נעשו כנגד המערערים עבירות מין שונות (ביצוע מעשים מגונים שלא בהסכמה, מעשי סדום, וכד'). המערערים היו באותה העת קטינים, כבני 6-10 (להלן: "המערערים") ואילו המשיב 1 – הנער הפוגע, היה בעת ביצוע העבירות כבן 13 (להלן: "המשיב 1"). הנער הפוגע הורשע בעבירות המיוחסות לו. על יסוד פס"ד המרשיע, הגישו המערערים תביעה לפיצויים כנגד המשיב 1 (הנער הפוגע), כנגד הקיבוץ וגם כנגד חברת הביטוח של הקיבוץ.

השאלה שהתעוררה בפסק הדין היא, האם לקיבוץ קיימת אחריות כלשהי בגין ביצוע עבירות המין על ידי חבר הקיבוץ?

ביהמ"ש העליון בחן את התיק וקבע כדלקמן:

השאלה העיקרית במקרה זה היא: האם הקיבוץ חב בנזיקין מכוח עוולת הרשלנות כלפי המערערים, האם קיימת לקיבוץ חובת זהירות כלפי המערערים והאם הפרת חובה זו, ככל שקיימת, היא אשר הובילה לביצוע העבירות ע"י המשיב 1 במערערים.

לעניין חובת הזהירות מושגית- כבוד השופט ג'ובראן טען, כי במקרה זה, אין חובת זהירות מושגית לקיבוץ, היות והבסיס לחובת זהירות מושגית יכולה להיות מכוח החזקה במקרקעין. אולם במקרה זה, אין אחריות מושגית מכוח החזקה במקרקעין היות והעוולה אשר בוצעה, אינה קשורה כלל וכלל למקרקעין, הסיכון לא היה טמון במקרקעין עצמם ולא עקב מפגע בטיחותי או רשלנות של המקרקעין או שהמקרקעין יצרו. לפיכך, אין במקרה זה, חובת זהירות מושגית לקיבוץ, מכוח החזקתו במקרקעין.

כמו כן, ביהמ"ש בחן את הצפיות של חובות זהירות אלה, האם הקיבוץ היה "כאדם הסביר" אשר יכול לצפות כאפשרות את התרחשות האירועים והאם היה הקיבוץ צריך לצפות התרחשותם. מקום שקיימת צפיות במישור הטכני (היינו, ניתן היה לצפות או בפועל נצפה הנזק), מתקיימת גם צפיות במישור הנורמטיבי – זוהי חזקת הצפיות, חזקה הניתנת לסתירה.

במקרה זה, נדונה השאלה, האם הקיבוץ יכול היה לצפות את ביצוע העבירות והאם הקיבוץ היה צריך לצפות את ביצוע העבירות? ביהמ"ש קבע כי במקרה זה, מדובר במחדל. הקיבוץ אמור לדאוג לחבריו ולצרכיהם ובכלל זה, לדאוג כי לא יתרחשו אירועים ומחדלים לחברי הקיבוץ. לאור האמור, נקבע כי קיימת חובת זהירות מושגית של הקיבוץ כלפי חבריו.

חובת זהירות קונקרטית- במקרה זה נבחנה השאלה, האם הקיבוץ היה יכול לצפות את התרחשות הנזק כלפי המערערים במקרה דנן? לשאלה זו, השיב ביהמ"ש בשלילה ממספר טעמים:

א. היעדר צפיות של ההורים ובעלי תפקיד בקיבוץ- מחקירות הצדדים והעדים עולה כי מלבד המערערים אף אחד לא היה מודע לנעשה.

ב. היעדר צפיות פיסית העולה מנסיבות ביצוע העבירות- עבירות המין של המשיב 1 במערערים נעשו במסתרים, לא היו עדים, לא היו לכך הדים ואף לא תקדימים. היו אלה מעשים בלתי צפויים, הקיבוץ לא ידע אותם וגם לא הייתה צפיה שידע אותם. לפיכך, אין להטיל עליו אחריות בנזיקין.

לסיכום– ביהמ"ש העליון קבע כי אין אחריות נזיקית לקיבוץ למחדל אשר אירע במקרה זה ובו נפגעו המערערים.

ע"א 1167/11 פלוני ואח' נ' קיבוץ רוחמה

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן