בנסיבות מוצדקות תהא הנכות התפקודית גבוהה מהנכות הרפואית

מאת:

כידוע בתביעות נזיקין, בטרם פוסק ביהמ"ש סכום פיצוי כלשהו, עליו לקבל באמצעות רופא מומחה מטעמו, הערכה רפואית, באשר לנכותו הרפואית של התובע. נכות רפואית זו, מעניקה לביהמ"ש אינדיקציה באשר למצב בריאותו של התובע ובאשר לגובה נכותו.

יחד עם זאת, בבואו לפסוק סכום פיצוי בתיק, על ביהמ"ש לבצע הערכה באשר לנכותו התפקודית של התובע, קרי כיצד הנכות הרפואית ובאיזה שיעור משפיעה על התובע הלכה למעשה בחיי היום יום שלו ובדגש על יכולתו לעבוד כפי שעבד בטרם פציעתו. זוהי הנכות התפקודית!

 

בדרך שבשגרה, וברוב המקרים, הנכות הרפואית זהה לשיעור הנכות התפקודית, אלא שקיימים מצבים שונים, שבהם הנכות התפקודית גבוהה ולעיתים גבוהה באופן משמעותי מהנכות הרפואית שנקבעה לתובע. הדוגמא הקלאסית לכך, היא אדם שעוסק למחייתו בלימוד ניגון בפסנתר, ובלשוננו 'פסנתרן', אשר נפגע באגודל ידו. נכות רפואית מקובלת לפגיעה מהסוג הזה, יכולה להגיע גם ל- 20%. עם זאת, היות ומדובר בפסנתרן, שבלעדי אגודל ידו אינו מסוגל לבצע עוד את עבודתו, הרי שנכותו התפקודית, תהא במקרה זה, גבוהה הרבה מאוד מנכותו הרפואית וייתכן אף בשיעור מלא של 100%.

 

במקרה דנן, המדובר בחקלאי שנפגע בידו (שאינה דומיננטית) תוך ביצעו עבודתו בהובלת חומרים שונים. בימ"ש השלום העריך את נכותו הרפואית בשיעור של 19% ואת נכותו התפקודית בשיעור של 20% ועל סמך זה פסק לו פיצויים בסך של כחצי מיליון ₪.

 

התובע ערער על החלטה זו לביהמ"ש המחוזי (ע"א 5321-04-18), שם טען, בין היתר, כי נכותו התפקודית הינה גבוהה לאין שיעור מנכותו הרפואית, שכן הפגיעה בידו החלשה, הסבה לו לפגיעה משמעותית בתחום התעסוקתי, שעה שאינו מסוגל עוד לבצע עבודות פיסיות המצריכות שימוש אקטיבי בשתי הידיים.

 

ביהמ"ש קיבל טענות אלו של המערער, ופסק כי נסיבות אלו של המערער מצדיקות סטייה משיעור הנכות הרפואית, ועל כן העמידה על סך של 28.5%. כפועל יוצא מכך, עלו גם סכומי הפיצוי בהתאמה.   

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור