אי הכנסת חייל למסעדה לבוש מדי צה"ל היא אפליה אסורה המהווה עילה לתביעת נזיקית

מאת:

כבוד השופט שמעון שר מבית משפט השלום בחיפה קבע ביום 29.06.2011 , בתיק ת"א 26484-05-10 , בעניין רביב רוט נ' אנס דיב, כי אי הכנסת אדם למסעדה לבוש מדי צה"ל היא בגדר הפלייה פסולה ואסורה, וחייב את המסעדה לפצות את החייל ב- 15,000 שקלים, בצירוף שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט.

בית המשפט הדגיש בפסק דינו, כי ישלהוציא מהמחלוקת הפוליטית והבין דתית, מקומות שנועדו להנאת הבריות.

באותו מקרה, דובר באיש קבע בחיל הים שניגש יחד עם בת זוגו למסעדת "אזאד", כאשר איש הקבע היה לבוש מדי צבא.

אחראית המשמרת מסרה לזוג, בעת שעמדו במפתן המסעדה, כי מדיניות המסעדה היא שלא להכניס אנשים במדים.

לאחר שמיעת הראיות בתיק, בית המשפט קבע כי: " לאחר הניתוח דלעיל בדבר פרשנות החוק, סבורני כי גם אם דעתי שגויה ואינני סבורכך, בדבר ניתוח החוק באשר להפליה הרי גישה לבית המשפט קיימת לתובע הן על פי חוקיהיסוד, כפי שציינתי לעיל, וכן, על ידי המשפט האזרחי, בחוק החוזים במיוחד, הרואהבכניסה למסעדה הזמנה ואי מתן כניסה, שלא בתום לב, ובמקרה זה, אני קורא למניעתהכניסה העדר תום לב. יכול היה התובע לתבוע את תביעתו. שמא גם ניתן לראות במקרהכנופל במסגרת איסור לשון הרע, הפרת הוראה חקוקה, וכיוצ"ב. קיימות דרכים נוספות ולא אפרט יתר על המידה. במקרה דנן נראה לי כי הפגיעה בחושהצדק, היא עמוקה ואינני יכול לקבלה כפשוטה. "

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור