אחריות בית מלון לתקיפת אורח על ידי אורח אחר

מאת:

השאלה שתבחן במאמר זה, היא מה מידת אחריותו של מלון אשר מארח בין כתליו אורחים שונים, וביניהם אנשים המועדים להתפרעות ולערעור ביטחונם של אורחים אחרים?

8.8.2014

מקרה שהיה, כך היה:

בבית מלון דן אילת התארח ע.ק. בתוך שהוא טובל לו בג'קוזי להנאתו, הגיע אורח אחר, מ.ח., וקפץ קפיצת ראש לג'קוזי בו טבל ע.ק., בצורה המסכנת את הקופץ ואת הטובלים האחרים, ובכלל זה את ע.ק.. ע.ק. העיר לו על כך, ומ.ח. התעצבן על הערה זו, והחל להציק לע.ק. תוך שהשפריץ עליו מים, פנה לעברו והחל להתגרות בו ואף דחף אותו ודרך על כף רגלו השמאלית.
ע.ק. ביקש ממנו לחדול מהתנהגותו זו, אך מ.ח. לא שעה לבקשתו.
בהמשך, הפיל מ.ח. את ע.ק. וזה נחבל קשות בכתפו ובברכו. למ.ק. נקבעו אחוזי נכות ובשל כך הגיש תובענתו נגד בית המלון ונגד מ.ח. – התוקף.

בית משפט דן במקרה זה, וקבע כי על בית המלון היה לצפות מראש את התנהגותו העבריינית והתוקפנית של מ.ח., שכן התנהגותו הייתה ניכרת כפרועה עוד בטרם תקף הוא את ע.ק. בקופצו לג'קוזי בצורה מסוכנת, שסיכנה גם אחרים.
נקבע כי הואיל ובית המלון לא הזהיר את מ.ח. באמצעות עובדיו שיימנע מקפיצות מסוכנות שסיכנו גם אחרים, והואיל וע.ק. נאלץ לעשות זאת, ובשל כך הותקף על ידי מ.ח., הרי שחלה אחריות בנזיקין על בית המלון לפצותו.
כמו כן, קבע בית המשפט כי התוקף יפצה גם הוא את התובע והנתבעים – בית המלון, חברת הביטוח של בית המלון והתוקף –יישאו כולם בפיצוי התובע בסך של 123,500 ₪, בתוספת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
עוד קבע בית המשפט, כי לתובע יש אשם תורם לנזק שנגרם לו בשיעור של 25%, הואיל ובמקום לפנות למאבטחי המלון ולאחראים במקום, בחר הוא להתעמת ישירות עם התוקף.
בחלוקת תשלום הפיצוי שקבע בית המשפט, נקבע כי התוקף יישא בשיעור של 75% מהפיצוי ואילו בית המלון יישא בשיעור 25%.

לסיכום,
פסק דין זה קובע באופן חד משמעי, כי בית המלון אחראי לשלום אורחיו, לא רק בשל מפגעים הקשורים לתחזוקת המלון, אלא גם אחראי על התנהגותם של האורחים בבית המלון, לבל יזיקו האחד לרעהו.

ת.א. 27720-11-10 ק' ואח' נ' מלון דן אילת ואח'

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור