צורת הצוואה

מאת:

מהם הדרכים לעריכת צוואה?

צוואה נעשית בארבע דרכים: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה (שכיב מרע). המדובר ברשימה סגורה, ובתי המשפט לא הכירו בצורה אחרת ו/או נוספת כבצוואה.

1. צוואה בכתב יד

  צוואה זו חייבת להיכתב כל כולה בידי המצווה, תשא תאריך כתוב בכתב ידו ותיחתם בידו. נטל השכנוע להוכחת כתב הצוואה ככתב ידו של המצווה מוטל על מבקש קיום הצוואה כתנאי מקדים והכרחי, והוא קודם להוכחת הצוואה כצוואת אמת. הצוואה יכולה להיכתב בפרקים, כשליד כל פרק יכתוב המצווה בכתב ידו את תאריך כתיבתו.2. צוואה בעדים

   צוואה זו חייבת להיערך גם כן בכתב. אין חובה שתהיה כתובה בכתב ידו של המצווה, והיא יכולה להיכתב גם על ידי אחד העדים ואף בהדפסה. המצווה חייב לחתום על הצוואה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו. העדים יאשרו בחתימתם על הצוואה, במעמד חתימת המצווה, שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו וחתם עליה כאמור. העדים חייבים להיות בגירים שלא הוכרזו כפסולי דין, ותפקידם היחיד הוא לאשר כי המצווה חתם על הצוואה בפניהם בדעה צלולה ומיושבת ומרצונו החופשי.

   חשוב לציין כי תפקידם של העדים הינו אך ורק לאשר את החתימה ולא לבדוק אם המצווה חתם בדעה צלולה. די בכך שהמצווה יגיד שהצוואה בסדר לאחר שהוקראה לו על מנת להכשיר הצוואה. במקרה של מצווה קשיש שלא מבין את נוסח הצוואה או במקרה של מצווה המתקשה בהבנת השפה, העדים מחויבים להקריא לו אותה או לוודא שהבין את תוכנה, על אף שאין חובה בחוק לעשות כן.

   3. צוואה בפני רשות

    המדובר בצוואה אשר נערכת בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, בפני נוטריון ובפני קונסול של ישראל במדינות חוץ. הצוואה תיעשה על ידי המצווה עצמו בפני הרשות בכתב או בעל פה, כאשר ניתן לעורכה אף בטלפון, ובלבד שדבריו יירשמו על ידי הרשות וייקראו בפניו, או שיגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב. הרשות צריכה לאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה והוא הצהיר על הצוואה כאמור. במקרה בו צוואה בפני רשות נכתבה בלשון אחרת שהמצווה אינו מבין, חלה חובה על הרשות להקריא את הצוואה באמצעות מתרגם ושזה יאשר שהצוואה תורגמה למצהיר. אין דרישה לחתימת המצווה. נוטריון חייב לאמת את מצבו הרפואי של המצווה ע"י אישור רפואי באשר לכשירותו לעריכת צוואה.

    4. צוואה בעל פה- שכיב מרע

     צוואה זו יכולה להיעשות אך ורק על ידי שכיב מרע או על ידי מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, אל מול פני המוות (כגון אדם שנמצא על אנייה שנטרפה בלב ים, חולה לב שחש כי עומד לקבל התקף לב, חייל הנמצא בשדה קרב ונקרא להתקרב לחזית). הצוואה בעל פה תיעשה על דרך אמירת המצווה את דברי הצוואה בעל פה בפני שני עדים השומעים את לשון המצווה. על העדים להיות כשרים ובגירים, ועליהם לערוך זיכרון דברים של דברי המצווה, בסמוך ככל האפשר לאחר שניתן לעשותו, ובו יציינו את תאריך הצוואה ואת נסיבות עשייתה, יחתמו עליו ויפקידוהו אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך לאחר שניתן לעשות כן. המדובר בתנאים מצטברים ודי באי קיומו של תנאי אחד על מנת להטיל ספק בקיומו של רצון המת, דבר אשר עלול להביא בסופו של דבר לאי קיומה. בית המשפט אשר יאשר את קיומה של הצוואה בעל פה, יבחן היטב אם הדברים שנאמרו על ידי המצווה, נאמרו מתוך כוונה, תוך שגמר בדעתו לצוות.

     בפסיקה נקבע כי המבחן לקביעת היותו של המצווה במצב של שכיב צוואה הנו הן מבחן אובייקטיבי והן מבחן סובייקטיבי. המבחן האובייקטיבי בוחן האם קיימת סכנת חיים ממשית לאדם, ואילו המבחן הסובייקטיבי בוחן האם המצווה חש בעצמו כי קיימת סכנה ממשית לחייו.

     צוואה בעל פה מתבטלת מאליה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו את עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

     דוד סער, עו"ד

     מה הסיכוי של התביעה שלי?
     השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

      ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

      דילוג לתוכן