צוואה בפני עדים

מאת:

ס' 20 לחוק הירושה: צוואה בעדים – "צוואה בעדים תהיה בכתב, תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

"תהיה בכתב": אפשר גם בדפוס. "ותיחתם ביד המצווה": נחתמה על ידו בפני 2 עדים, העדים יאשרו באותו מעמד (לא אחרי זמן) בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור. אין הכרח כי העדים יהיו מודעים לתוכן הצוואה, התנאי הוא כי המצווה יחתום בנוכחותם.

צוואה בפני עדים זו צורת הצוואה הנפוצה ביותר בישראל.

מילוי כל תנאי הסעיף מניח חזקה שהצוואה כשרה, ועל התוקף אותה מוטל נטל השכנוע שהיא פסולה. אולם אם יש פגמים , הנטל הוא על המבקש את קיומה.

צוואה בעדים צ"ל בכתב אולם לאו דווקא בכתב יד. אין חשיבות לטיבם של מכשירי הכתיבה, עיפרון, עט, דפוס. התאריך חשוב משתי סיבות:

 1.  כשירות ביום הכתיבה,
 2.  במקרה של מספר צוואות , קובע המסמך האחרון.לא נאמר בסעיף שהמצווה צריך לבקש מהעדים מפורשות שיהיו העדים לצוואתו, אולם לא סביר להניח שייקחו חלק בטקס זה מבלי לפחות בקשה משתמעת. גם ההצהרה וגם החתימה, חייבים להיות בפני עדים (לא הכתיבה).די לחתימה בראשי תיבות או אף כינוי, העיקר שתהיה בכתב יד של המצווה. אין צורך לחתום על כל עמוד ועמוד, אך רצוי לעשות כן.

תפקיד העדים:

 1.  כלי קיבול פסיבי להצהרה (אין להם שום אמירה),
 2.  צפייה בחתימה של המצווה (פסיביים),
 3.  אישור העדים בחתימתם להצהרה ולחתימה.

העדים אינם חייבים להכיר את התוכן ואין הם חייבים לבדוק את מצבו המנטאלי של המצווה.

הדרך ההגיונית היא חתימת העדים לאחר חתימת המצווה.

חתימתם של העדים חייבת להיות באותו מעמד.

ס' 21: הפקדת צוואה – "(א) מי שעשה צוואה בכתב יד או בעדים רשאי להפקידה אצל רשם לענייני ירושה; ההפקדה תהיה במסירת הצוואה על ידי המצווה עצמו לרשם לענייני ירושה.

(ב) צוואה שהופקדה ונשמרה בפיקדון לפי סעיף זה עד מותו של המצווה תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה לכל המאוחר ביום ההפקדה.

(ג) אין בסעיף זה כדי לגרוע מזכותו של המצווה לקבל בחזרה בכל עת צוואה שהפקיד".

"רשאי": = לא חייב, אין חובה להפקיד הצוואה.

2 יתרונות להפקדה:

 • שמירה מפני קלקול,
 • אפשרות קביעה מדויקת של תאריך הצוואה.

אין לאדם זכות עיון ו/או בירור בצוואה שהופקדה למשמרת בבימ"ש פרט למצווה עצמו.

ההפקדה רק ע"י המצווה עצמו.

קבלת הצוואה חזרה אינה מבטלת אותה.

עורך דין לדיני משפחה

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן