צוואה בעל פה

מאת:

מתי מותר לערוך צוואה בעל פה?

צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים וצוואה בפני רשות, יכולות להיעשות על ידי כל אדם. צוואה בעל פה איננה עומדת לרשותו של כל אדם, אלא עומדת לרשותו של מי שעונה להגדרה שמופיעה בסעיף 25 לחוק הירושה. קרי: המוריש עצמו, בהיותו שכיב מרע או מול פני המוות.

ס' 25(ב)(4) לחוק הירושה, מציין דרישת יסוד – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות. מצבו של המצווה בצוואה בעל פה הוא מרכיב יסוד על מנת שאפשר יהיה להתיר לו לעשות צוואה כזו. בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 לחוק הירושה- "הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות."

על פי חוק הירושה, שכיב-מרע וכן מי שרואה עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים לשונו.

"שכיב מרע" הוא מונח שלקוח מהמשפט העברי- על ערש דווי, אדם גוסס. כמו כן הכוונה היא,מי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת מול פני המוות.

על פי החוק, הציווי חייב להתבצע מול שני עדים ולכאורה מדובר בצוואה בעייתית משום שנאמרת בעל פה. המחוקק החליט כי בצוואה בעל פה יתקיימו דרישות סף כמו: יש לציין את היום, את הנסיבות (תאונת דרכים, לפני קרב), יירשם בזיכרון דברים שייחתם על ידי העדים. זיכרון הדברים צריך לכלול את ההוראות האופרטיביות, היום וציון הנסיבות לעשיית הצוואה – בכך יבוא לידי ביטוי האם מדובר בשכיב מרע או בסיטואציה שניה של הרואה עצמו בסכנת חיים. מסמך זה יופקד אצל הרשם לענייני ירושה.

חוק הירושה קובע כי הרישום וההפקדה ייעשו ככל שניתן בסמוך למתן הצוואה. זה בא להבטיח כמה שיותר שהמדובר בדבר אמיתי ואותנטי מבחינת זיכרון הדברים שנאמרו על ידי המצווה.

מספר הערות:

  •  אפשר לכתוב את זיכרון הדברים ביחד, אך הפסיקה קובעת שעדיף שכל אחד מהעדים יכתוב את זיכרון הדברים בנפרד ואחר כך יעשו הצלבה של הדברים. מדד לאותנטיות.
  •  הצוואה צריכה להיעשות בפני שני אנשים השומעים את לשונו.
  •  ההקפדה על רישום, חתימה והפקדה, לרוב אם דברים אלה לא מתבצעים מיידית זה יכול לפסול את הצוואה.

ס' 23(ג) קובע כי צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים בהיות הדבר מבטא יציאה ממצב שכיב מרע. יכולה להיות סיטואציה בה אדם קם ממיטת חוליו ולא משנה את הצוואה, יש לו פרק זמן של 30 יום שעדיין הצוואה תופסת. אם הוא בתוך ה- 30 יום הולך לעולמו הצוואה תופסת.

להתייעצות עם עורך דין ירושה

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן