הגשת התנגדות לצוואה

מאת:

התנגדות לצוואה הינה מסמך שמוגש בעת הגשת בקשה למתן צו לקיום צוואה.

ככלל, על מנת לתת תוקף לצוואה כלשהי, אין די בעריכת הצוואה וחתימתה על ידי המצווה, אלא יש גם להגיש בקשה למתן צו לקיום צוואה לאחר מות המצווה, וזאת בפני הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני. רק לאחר קבלת צו זה ניתן יהיה לחלק את עזבון המצווה לפי הוראות אותה צוואה.

כל מי שסבור שאין מקום להיענות לבקשה למתן צו קיום הצוואה מכל מיני סיבות שיפורטו בהמשך הכתבה, רשאי להגיש לה התנגדות, אם כי עליו גם לבסס אותה על לפחות אחת מהעילות השונות לפסלות צוואה שמפורטות בחוק הירושה, תשכ"ה-1965, וזאת כפי שיוסבר להלן.

לצד מדריך זה, בכל שאלה והתייעצות בנושא התנגדות לצוואה, ניתן לפנות למשרדנו טלפונית, או להשאיר פניה באתר. יחד עם עורך דין ירושה וצוואות, נבחן כיצד נוכל לסייע בתהליך.

ליצירת קשר טלפוני מידי חייגו – 03-6874661

מהן העילות להתנגדות לצוואה?

חוק הירושה מפרט שני סוגים של עילות לפסלות צוואה:

  • עילות טכניות – בגין פגמים טכניים-צורניים שנפלו בעת עריכת הצוואה
  • עילות מהותיות – בגין פגמים מהותיים שנפלו בעת עריכת הצוואה.

העילות הטכניות עוסקות באי קיום התנאים הטכניים-צורניים שחוק הירושה קובע לגבי עריכת כל אחד מארבעת סוגי הצוואות: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, וצוואה בעל פה/"שכיב מרע".

לדוגמא, צוואה בכתב יד צריכה להיכתב כולה בכתב ידו של המצווה, ואילו צוואה בעדים צריכה להיחתם בפני שני עדים, וכיו"ב. ככל שהצוואה בכתב יד לא נכתבה כולה בכתב ידו של המצווה או שהצוואה בעדים נערכה רק בפני עד אחד, למשל, אזי לכאורה המדובר בצוואה פגומה שיש לפסול אותה.

עם זאת, סעיף 25 לחוק הירושה מאפשר לבית המשפט בכל זאת להכשיר צוואה שנפל בה פגם טכני , וזאת בכפוף לקיומם של שני תנאים מצטברים: מדובר בפגם שלא נפל במרכיבי היסוד של הצוואה, כפי שמפורט בסעיף זה לגבי כל סוג צוואה בנפרד, ולבית המשפט אין כל ספק שהצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה.

העילות המהותיות עוסקות בפגמים שנפלו בעצם כשירותו של המצווה לערוך את הצוואה, האם הוא ערך את הצוואה מרצונו החופשי או תחת השפעה שלילית כלשהי, וכיו"ב.

הפגמים המהותיים מתייחסים לכשרות הצוואה באופן כללי, לכשירות המנוח לערוך את הצוואה, ולמצבים שבהם הצוואה נערכה על ידי המנוח תחת לחצים שונים. מדובר, למשל, בצוואה שנערכה על ידי המצווה מתוך אונס, , איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה, או תרמית (סעיף 30 לחוק הירושה), או צוואה שמזכה יורש שנטל חלק בעריכתה או ששימש כעד לצוואה, למעט כשמדובר בצוואה בעל פה (סעיף 35 לחוק הירושה).

איך מגישים התנגדות לצוואה?

כאשר מוגשת בקשה למתן צו קיום צוואה בפני הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני, עליהם לפרסם הודעה על כך בעיתונות וברשומות.

מי שמעוניין להתנגד לבקשה, צריך להגיש את ההתנגדות שלו בפני הרשם לענייני ירושה או בית הדין הרבני תוך 14 יום ממועד הפרסום ההודעה, וכל עוד לא ניתן הצו (אם כי במקרים מיוחדים ניתן לבקש ארכה), ולשלם אגרה (986 ₪, נכון לשנת 2022).

יש להגיש את ההתנגדות בצירוף תצהיר לאימות העובדות שכלולות בה, חתום על ידי המתנגד ומאומת ע"י עו"ד, טופס פתיחת הליך, יפוי כח מטעם המתנגד (אם הוא מיוצג ע"י עו"ד), וקבלה על תשלום האגרה.

איך דנים בהתנגדות לצוואה?

אם ההתנגדות הוגשה בפני הרשם לענייני ירושה, התיק יועבר לדיון בפני בית המשפט לענייני משפחה.

אם ההתנגדות הוגשה בפני בית הדין הרבני, בית הדין הרבני ידון בה בעצמו.

לצורך ניהול הדיון בהתנגדות, הערכאה השיפוטית תשמע ותבחן את טענות הצדדים בהתאם לכתבי הטענות והראיות שהוגשו בתיק . נטל ההוכחה לפסילת הצוואה מוטל על מי שהגיש את ההתנגדות, ולשם כך עליו להציג ראיות כבדות משקל.

בתום ניהול התיק, הערכאה השיפוטית תתן פסק דין בדבר קבלת ההתנגדות או דחייתה.

אם פסק הדין ידחה את ההתנגדות, יינתן צו קיום צוואה כמבוקש.

אם פסק הדין יקבל את ההתנגדות, הוא יכול להורות על פסילת הצוואה כולה או רק על פסילת הוראה מסוימת של הצוואה, והכל לפני נסיבות המקרה ועילת פסלות הצוואה.

אם פסק הדין הורה על פסילת הצוואה כולה, יש לבדוק האם יש למצווה אולי צוואה אחרת שניתן לתת לה תוקף, כגון צוואה שנערכה לפני הצוואה שנפסלה או צוואה שנערכה לאחר מכן, ובמקרה כזה יינתן לאותה צוואה צו קיום צוואה. אם אין צוואה כזו, יש להוציא למצווה צו ירושה.

אם פסק הדין הורה רק על פסילת הוראה מסוימת של הצוואה, יש לתת לה צו קיום בכפוף לפסילת ההוראה הנ"ל.

ראו גם את התייחסות משרדנו לנושא: סכסוכי ירושה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן