ביטול צוואה בשל תלות נפשית

מאת:

המדובר בצוואה שהותיר קשיש בן 74, אשר נערכה כשנתיים טרם פטירתו ע"י נוטריונית, במסגרתה ציווה את מלוא עזבונו לעורך דינו, שייצג אותו בהליכים בפני המשקם וכנגד בת זוגו, תוך נישול ארבעת ילדיו (ת"ע (משפחה) 28191-04-18).

לאחר פטירת המנוח עתר עורך הדין לקיים את צוואת המנוח, בעוד שילדיו של המנוח התנגדו לכך. לטענת הילדים, יחסי אביהם המנוח ועורך דינו היו יחסים מובהקים של עורך דין – לקוח והתובע ניצל לרעה את מעמדו ותפקידו כבא כוחו של אביהם.

התובע מנגד טען, כי היחסים בינו ובין המנוח לא היו יחסים רגילים של עורך דין-לקוח, אלא יחסים של קרובים כשל אב ובן, זאת משום שבני משפחתו הפנו לו עורף, התנכרו לו ונידו אותו. התובע סייע רבות למנוח, דאג לו למקום מגורים, העביר לידיו כספים ואף ייצג אותו ללא תמורה בהליכים המשפטיים.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את התנגדות ילדי המנוח – ביהמ"ש ציין כי אמנם אין חולק על כך שבמעמד עריכת הצוואה היה המנוח עצמאי בתפקודו, והצוואה נעשתה שנתיים טרם פטירתו במצב פיסי סביר.

יחד עם זאת, קובע ביהמ"ש כי, מושג התלות אינו מתמצה בתלות פיסית בלבד ויכול שבנסיבות מסוימות אדם יפתח תלות נפשית, רגשית או אינטימית באחר, אשר השלכותיהן על הליך קבלת ההחלטות שלו אינן שונות מאלו שמקורן בתלות פיסית.

במקרה דנן, קבע ביהמ"ש, כי מערכת היחסים שבין המנוח וילדיו הייתה מורכבת וקשה, לרבות אלימות מילולית ופיסית, שהובילה לנתק מוחלט בין המנוח ובין ילדיו. בתקופה זו, העמיקה תלותו של המנוח בתובע, שעה שלאחר הפרידה מבת זוגו נותר הוא ללא קורת גג והתובע היה שם לרשותו והעמיד עבורו את דירת מגוריו, כן סייע התובע למנוח כלכלית, לרבות מימון רכישת רכב.

ביהמ"ש שוכנע כי, מנקודת המבט של המנוח ולהבנתו, מלוא כספו הוחזק בידי התובע בהיותו בא כוחו וכי למנוח הייתה תלות נפשית עמוקה ומקיפה בתובע. התחושה כי התובע הוא האדם היחיד בעולמו של המנוח עליו יכול היה להישען, מאידך גיסא היעדר היציבות הכלכלית ומצב משפחתו, כל אלה ועוד הולידו תלות ממשית בתובע.

לביסוס טענותיו, מציג ביהמ"ש את העובדה כי, הצוואה נרשמה חודשים ספורים בלבד לאחר תחילת ייצוגו ע"י התובע, וברי כי מערכת יחסים הדוקה וקרובה של אב ובן אינה נבנית בחודשים אחדים. כן קובע ביהמ"ש, כי טענות התובע לפיהן לא ידע שבכוונת המנוח לעשות צוואה ובמסגרתה לזכותו במלוא עיזבונו, אינן מתיישבות עם טענותיו בעניין אופי הקשר שהיה ביניהם.

דומה, לדידו של ביהמ"ש, כי בנסיבות העניין קמה חזקה במקרה זה, בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת מצד התובע על המנוח. ביהמ"ש אף לא חסך את שבט ביקורתו מהתובע, שהיה צריך להימנע ממצבים שיש בהם פוטנציאל לניגוד עניינים, כל שכן כשמדובר בלקוחות השרויים במצוקה.

הצוואה בוטלה!

עו"ד דוד סער, סבור כי פסק הדין אינו צודק ואינו הוגן, לדידו של עו"ד דוד סער, המקרים בהם תבוטל צוואה צריכים להיות מקרים נדירים וחריגים ביותר, ומקרה דנן, אינו עונה על מקרים אלה. כמו כן, הסברה לפיה יחסי אב ובן בין שני זרים לא יכולה להירקם בתוך מספר חודשים בודד, אינה סברה נכונה בגינה ביטל ביהמ"ש את הצוואה.

משרדו של עו"ד דוד סער עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, תאונות דרכים, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות וכן בוועדות רפואיות של ביטוח לאומי ומס הכנסה. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.

דוד סער, עו"ד

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן