עורך דין ירושה וצוואות

לאורך ההיסטוריה, נחשבה הירושה לאחד הכלים המרכזיים בהבטחת עתידם של ילדינו ונכדינו וניתן למצוא אזכור ראשוני שלה כבר בספר בראשית. העיסוק בנושא רגיש ומורכב זה, היה פתח לפרשנויות גם בתקופת הגמרא וניתן לומר שעל אף הקושי האובייקטיבי שנושא זה מביא עמו, החשיבות שלו היא גדולה מדי מכדי שנשאיר אותו ליד המקרה. משרד עורכי הדין דוד סער מטפלים באופן מסור, רגיש ומקצועי בכל האלמנטים המקיפים את נושא הירושה, העיזבונות והצוואות כדי לספק לכם מענה מקיף לאחד התחומים החשובים בעולם המשפט המודרני. אנו מאפשרים ייעוץ ראשוני ללא כל עלות או התחייבות ומציעים לכם לקרוא את המדריך שהכנו בעבורכם. צוואה

צוואה

צוואה מאפשרת לכם להחליט באיזה אופן אתם רוצים לחלק את הכסף והנכסים שצברתם במהלך חייכם. מתוך רצון לאפשר לאדם להחליט עוד במהלך חיו לאילו אנשים הוא רוצה להעביר את ממונו, וזאת כדי למנוע כל סכסוך ואי הסכמה באשר לרצונותיו לאחר מותו. משום שצוואה היא הסכם משפטי שמחייב את כל הנוגעים בדבר, יש לכתוב ולערוך אותה בעזרתם של עורכי דין ונוטריונים מוסמכים ולהתאים אותה לדרישות החוק הישראלי. משרד עורכי הדין דוד סער מציע לכם להיפגש ולדון באפשרויות העומדות לרשותכם בביצוע צוואה בעלת תוקף משפטי מחייב.

 • סוגי הצוואות – צוואה בעזרת עדים, צוואה שנאמרת בעל פה, צוואה שמוצגת על מול רשות שיפוט, צוואה שנכתבת בכתב יד.
 • עריכת צוואה – רישום תקין של הצוואה. משרד עורכי הדין דוד סער מספק שירותי רישום ועריכה של צוואות.
 •  צו קיום צוואה – הכרזה משפטית המאפשרת את קיומה בפועל של הצוואה והסדרת הירושה על פי רצונו של הנפטר.
 • תכנון ירושה בצוואה- התאמת הצוואה לצורך חיסכון בתשלומי המס ולנסיבות הסובייקטיביות של היורשים השונים.
 • ביטול צוואה- ערעור על תקינות הצוואה. פנייה לבית המשפט במידה והצוואה אינה חוקית ובקשה לערוך שינויים.
 • פירוש צוואה – מתן פרשנות חוקית לצוואה על פי הכתוב ועל פי נסיבות חיו של כותב הצוואה ורצונותיו בעת כתיבתה.
 • ייפוי כוח כתחליף לצוואה בחיים – מתן הסמכות להחליט על הליכים רפואיים בידי איש אמונכם.
 • עריכת צוואה בחיים- מתן הנחיות אודות ניתוק ממכשירי הנשמה ועזרים רפואיים שונים עבור חולים סופניים.
 • ירושה על פי צוואה – יישום הצוואה וחלוקת העיזבון ליורשים החוקיים, על פי הדרישות של כותב הצוואה.
 • ירושה על פי בית דין – חלוקת העיזבון ליורשים על פי דרישות בית הדין במידה ולא קיימת צוואה.
 • פסילת הצוואה – במידה וקיימת אי התאמה בין רצון הנפטר לבין הצוואה בפועל, ניתן לגרום לביטולה.
 • התנגדות לצוואה- עתירה כנגד ביצוע הצוואה במתכונת הנוכחית על ידי פנייה לרשם הירושות.
 • פרשנות צוואה – מתן אינטרפרטציה לצוואה על סמך כלל המידע שקיים ברשותנו והשינויים שהתבצעו בה.

 

ירושה

ירושה הינה ביטוי לסך כל הנכסים והממון שאדם צבר במהלך חיו ואותם יש להעביר לדורות הבאים לאחר לכתו מן העולם. הירושה קבועה כתהליך חוקי במשפט האזרחי ומעוגנת בצורה ברורה, כדי לאפשר ליורשים לקבל את חלקם היחסי שנקבע במעמד הצוואה. בהיעדר צוואה מסודרת, היורשים יהיו נתונים להחלטתו של בית הדין וברוב המקרים יקבלו את נכסי הנפטר על פי מידת הקרבה המשפחתית. משרד עורכי הדין דוד סער מאפשר לכם לבדוק את תקינות הירושה, מלווה אתכם בתהליך מימושה ומספק ייעוץ משפטי מקיף עד להסדר הוגן.

 • יורשים – קביעת סדר היורשים והסכום לו הם זכאים על סמך הצוואה הכתובה והקרבה המשפחתית.
 • זכויות ירושה לילד ביולוגי לעומת ילד מאומץ – הסדרת הירושה במשפחות המורכבות מילדים מאומצים ומילדים ביולוגים.
 • ירושה בין קרובי משפחה – קיום הצוואה וחלוקת הירושה לקרובי המשפחה על פי הדרישות והנחיות החוק בעניין.
 • ידועים בציבור – טיפול במקרים שבהם היו בני הזוג נחשבים לזוג מוכר אשר בחר שלא לבוא בברית הנישואין.
 • הצהרה על זכויות היורשים – צו משפטי אשר מורה על חלוקת הנכסים השונים ליורשים החוקיים של הנפטר.
 • הגשת התנגדויות – בקשה לבטל את נוסח הירושה הקיים במקרה שבו אחד הצדדים חש שהוא קופח.
 • שינויים לאחר מות המוריש – ביצוע התאמות במקרים שבהם היורש הטבעי נפטר עוד בטרם זכה ליהנות מהירושה.
 • תיקון וביטול של צו ירושה ושל צו קיום – במקרים שבהם יש עדויות חדשות או מידע חדש, ניתן להגיש בקשה לביטול ותיקון אופן הירושה.
 • הגנת רוכש בתום לב – הגנה על מי שבחר למכור את הנכסים שקיבל בירושה, אך זו בוטלה על פי צו בית דין.
 •  ויתור על ירושה – טיפול בבקשות של יורשים אשר היו אמורים לקבל את ירושתם אך בחרו להעבירה לאדם אחר.
 • ביטול הסתלקות מירושה – בית המשפט רשאי לדחות בקשה של ויתור על ירושה אם הדבר לא נעשה בתום לב.
 • ביצוע עסקאות בירושה – הגשת בקשות לבית המשפט כדי לאפשר עשיית מהלך כלכלי תוך הסתמכות על הירושה.
 • הגשת בקשה לרשם לענייני ירושה – בקשה לרשם לענייני ירושה מהווה צעד ראשוני כדי לרשום כל נכס מקרקעין שמוצג בירושה.

 

עיזבון

העיזבון מבטא את הסכום הסופי שאותו יש לחלק בין היורשים, לאחר כל ההוצאות הנחוצות להבטחת הטיפול האחרון בנפטר באופן ראוי. כדי למנוע סכסוך בין הצדדים היורשים, ניתן להשתמש במנהל עיזבון אשר אחראי על העברת הכספים בין היורשים השונים ודואג לסיום התהליך באופן האובייקטיבי ביותר. במקרים מסוימים ובהיעדר מנהל עיזבון לפיקוח על התהליך, יכול בית המשפט לקבוע נציג מטעמו להסדרת הירושה. משרד עורכי הדין דוד סער מציעים שילוב איכותי בין מגשרים ועורכי דין – כדי לאפשר לכם לשמור על שלמות התא המשפחתי והסדרת העיזבון באופן הוגן.

 • ניהול עיזבון – קביעה מנהל לעיזבון נחשבת לצעד ראשוני בדרך ליישום האופרטיבי של חלוקת הרכוש.
 • הסתלקות מעיזבון – בחירה של היורש המיועד לוותר על כספי הירושה ולהעבירם ליורש הבא אחריו.
 • הסכם חלוקת עיזבון – הסכם אשר מאפשר ליורשים לחלק את העיזבון על פי שיקול דעתם במטרה לחסוך בהוצאות המס.
 • מזונות מן העיזבון – במקרה של גירושים של אחד היורשים, רשאי בית המשפט לפצות את הגרושה ואת ילדיה מתוך העיזבון.
 • תביעה לגביית סכום כתובה – תביעה זו מספקת לאלמנה אפשרות חוקית לגבות את הסכום אשר נרשם בכתובה כחלק מהירושה.

מהן הסוגיות הנפוצות בתחומי הצוואות, הירושות והעיזבונות?

שניים אוחזים בצוואה

במציאות המורכבת שלנו, לעיתים תכופות אנו נתקלים במצבים שבהם לשני הצדדים יש זכויות שונות ולגיטימיות בעניין הצוואה. זוגות רבים מחליטים לקיים צוואה משותפת שבה הם מותירים אחד לשני את כלל נכסיהם מתוך כוונה שלאחר פטירתם, ילדיהם המשותפים יזכו בכל הירושה. לעיתים אחד ההורים מחליט לפתוח פרק ב ולערוך צוואה חדשה – שלמעשה מבטלת את הצוואה המקורית. מקרים שכאלו מחייבים פנייה וטיפול עדינים בידי עורכי דין אשר מצויים בגבולות הברורים של החוק.

טענת השפעה בלתי הוגנת

טענת השפעה בלתי הוגנת נחשבת לאחת העילות הנפוצות והמוצדקות ביותר לביטולה החוקי של צוואה ולביצוע שינויים מהותיים בסדר הירושה. המחוקק מכיר בעובדה שלעיתים ישנם אנשים אשר מנצלים את מצוקתו של הקשיש לכדי ביצוע מניפולציות שגורמות לצוואה שאינה משקפת את רצונו האמיתי של הנפטר. איומים או ניצול מצב בריאותי ולחץ רגעי לשינוי הצוואה, אינם מתקבלים באהדה אצל המחוקק ונחשבים לבלתי הוגנים ולבלתי חוקיים.

טענת היעדר צלילות הדעת

טענה זו עומדת בבסיסם של משפטים רבים ומבטאת את החשש של המשפחה מפני ניצול מצוקתו הנפשית או השכלית של כותב הצוואה. במקרים שבהם כותב הצוואה לא היה במצב של צלילות ומודעות מלאה להשלכות של הצוואה, ניתן להגיש בקשה לביטולה באופן מיידי. מקובל להוסיף חוות דעת רפואית לכל תביעה שכזו, כדי להוכיח שאכן היה שוני מהותי בין הרצון הלגיטימי של כותב הצוואה לבין מסוגלותו הנפשית או הפיזית.

בעיות נפוצות

ביטול צוואה

ניתן לבטל את הצוואה בדרך שבה היא נכתבה ונחתמה. במקרה שהיא נכתבה בפני עורך דין: רק עורך דין יכול לבטלה. במקרים שהיא נכתבה והוצגה בפני עדים: ישנה חובה להתייצבות העדים גם במעמד ביטולה של הצוואה.

תוקף

ישנם מקרים רבים שבהם יש אפשרות להטיל ספק בתוקף המשפטי של הצוואה או בדרכים שיש לפרש אותה. לדוגמא: צוואות שעומדות בניגוד מוחלט לדרישות החוק או צוואות שבהן נעשתה טעות לשונית אשר גורמת לה להיות פתוחה לפרשנות.

סכסוכי ירושה

לצערנו ישנם מקרים רבים של סכסוכים על אופי הירושה בין היורשים השונים ופרשנות לרצונו האמיתי של הנפטר. לעיתים אנו רואים בקשות לבדיקה של השפעה לא חוקית או ניצול לא חוקי של אפוטרופוס הנפטר לצרכיו האישיים. במקרים אלו יש חשיבות עליונה לרדת לשורש האמת ולרצונותיו המקוריים של כותב הצוואה.

טענה של גזל הירושה

משפחות רבות מתפרקות כתוצאה מטענות של גזל הירושה של אחד מבני המשפחה ונישול שאר בני המשפחה מן הצוואה. בחלק מהמקרים אכן יש ניצול ציני של מצוקת הקשיש וסיפוח של הממון על ידי בן המשפחה עוד בטרם רישום הצוואה. במקרים אחרים קיים טיפול מסור בקשיש והוצאות כלכליות- רפואיות אשר משתקפות באופן מלא בזמן הירושה. חשוב לערוך תחשיב מסודר ולנסות לשמור על מסגרת מכילה במשך כל תקופת החיים האחרונה כדי למנוע מצבים שכאלו.

התייעצו עוד היום עם עורך דין ירושה וצוואות מטעם משרד עורכי דין דוד סער

להשארת פנייה

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

  ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

  דילוג לתוכן