מצווה על הבעל לתת גט פיטורין לאשתו

מאת:

14.8.2011

כך קבע כבוד אב בית הדין הרבני הגדול, כבוד הרב אברהם שרמן בתיק בד"מ 810538/2, בעניין פלונית נ' פלוני, בזו הלשון:

" מות הנישואין- אני מרבה להשתמש במושג זה, כאשר ברור לחלוטין שבני הזוג לא יחזרו לשלום לעולם. הדברים אמורים בעיקר, כשהבעל יצר קשר עם אישה אחרת ויש לו ממנה ילדים. גם אם כל האשמה מוטלת עליו, הרי בסופו של דבר, אין מנוס מגירושין. אמרתי לא פעם, שקשה לי להאמין באהבה, כאשר בני הזוג נמצאים בפירוד במשך שנים רבות, וכל מפגשיהם הם בבתי דין ובבתי משפט. אם יטען צד זה או אחר לשלום בית, בטענה כי הוא אוהב ועדין האהבה יוקדת בו, ארשה לעצמי לפקפק, אם "אהבה" היא בגימטרייה "ממון" ( "סולם" הוא בגימטרייה "ממון"- כך שהממון יכול להעלות את האדם למעלה או להורידו). אינני מתרשם מהצהרות אהבה, לאחר שנות פירוד. במקרים כאלה, יש גם מקום לחיוב גט, משום שלאמיתו של דבר, אף אחד לא רוצה בשני. בנוסף, אינני סבור שבבני זוג המתדיינים ונמצאים בפירוד שנים, יש לערוך " חפירות ארכיאולוגיות", בכדי לבדוק מה קרה לפני שנים רבות ומי החל במריבות. יותר נכון לבדוק את המצב " באשר הוא שם", לפי מיקומו היום, ואם היום שניהם אינם רוצים זב"ז –גם אם הם מסווים את דבריהם בטענת שלום-בית-אזי יש מקום לחיוב גט".

בשורה התחתונה קבע בית הדין הרבני, כי :

" לאור האמור, השתכנענו כי האישה מואסת בבעל עם אמתלא, וחייהם רוויי המשברים והטיפולים, ובכגון דא, על אף שלא כופין לגרש יש להורות לצדדים שמצווה עליהם להתגרש כדברי רבינו יונה בכתובות סד ע"ב שהיא הדעה המוצעת בעניין זה [ראה פ ז מעמ' 201 הדעות השונות]. ולכך יש לצרף את העובדה כי הבעל לא הכחיש את טענת האישה שיש לו בעיה של ריח הפה, שבמקרים קיצוניים יכולה להוות עילה לכפיית גט, ובצירוף העובדה כי בני הזוג פרודים מזה זמן ואין תוחלת לחיי הנישואין, כפי שאף הבהרנו לבעל במהלך הדיון, לכן יש לדעתי לדחות את ערעור של הבעל על שלו"ב (שלום בית – ההדגשה הוספה ד.ס.), ולקבל את ערעור האישה ולהורות לצדדים כי מצווה עליהם להתגרש, ויפה שעה אחת קודם."

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור