מדור ספציפי לאישה

מאת:

במקרה בו הבעל סורר ותובע פירוק שיתוף במערכת הנישואים הקיימת, תהיה לאישה זכות לבקש מדור ספציפי, אשר משמעותו שהאישה תמשיך לגור בביתה (יתכן גם ללא הגבלת זמן).

בפס"ד בג"ץ 3029/15 פלוני נ' ביה"ד הרבני הגדול ואח', דובר על בעל שעזב את ביתו וחי עם מאהבת אשר הרתה לו. הבעל הגיש תביעה לפירוק שיתוף על מנת לקבל בין היתר את חלקו בדירת המגורים שלו ושל אשתו, ובתגובה עתרה האישה בבקשה למדור ספציפי אשר אינו מוגבל בזמן.

מהי מטרת המדור הספציפי?

מדור ספציפי זהו "כלי מלחמה" של האישה בלבד, במצב שבו הוגשה תביעת פירוק שיתוף על ידי הבעל. משמעות הדבר שכאשר זוג נפרד, והבעל הסורר מגיש תביעת פירוק שיתוף, יכולה האישה לבוא ולדרוש להישאר באותה דירה בה היא חיה (מדור ספציפי).

בית הדין הרבני הגדול פסק, כי במקרה הזה אכן לא היה שום סיכוי לשלום בית, אך גם בהיעדר סיכוי לשלום בית, לא נשללת זכותה של האישה למדור ספציפי. עוד נקבע, כי הבעל הוא זה שגרם למצב העגום בין השניים בלכתו עם אישה אחרת, וכעת אין הוא יכול לצאת פטור מחובותיו למזונות אישה ולמדור.

בהחלטת בית הדין הרבני הגדול, לא נקצב הזמן לו זכאית האישה למדור ספציפי, והבעל עתר לבג"ץ בגין פגיעה בקניינו ודרש לקצוב את הזמן לזכות האישה למדור ספציפי בביתם.

בג"ץ הכריע כי אכן גם אם הייתה פגיעה בקניינו של הבעל, אין פגיעה זו מצדיקה את התערבותו של בית הדין הגבוה לצדק במקרה זה. התערבות בג"ץ בהכרעה שיפוטית תהיה רק במקרים חריגים ביותר, בהם מתעוררת שאלה של חריגה מסמכות תוך הפרה ברורה של עקרונות הצדק הטבעי.

חשוב להדגיש כי הזכות למדור ספציפי מעוגנת בדין תורה, ולא קיימת במקרה של נישואים אזרחיים או במקרה של ידועים בציבור.

עוד חשוב להדגיש, כי זכות למדור הספציפי ניתנה אך ורק לאישה, ובמצב דברים הפוך בו האישה היא הסוררת ותובעת פירוק שיתוף, לא יוכל הבעל לתבוע מדור ספציפי.

דוגמא זו מבטאה את הזכות הקיימת מכוח הנישואים כדת משה וישראל בלבד, וזוהי זכות אי-שיוויונית אשר קיימת לאישה בלבד, כחלק מהתחייבויות הבעל כלפיה בעת כריתת ברית הנישואים . דבר זה מעורר חומר למחשבה בעניין השוויון בין המינים, וימים יגידו האם מצב זה יישאר קבוע אם לאו.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן