חיוב סבו של קטין במזונות

מאת:

במקרה של גירושין מחויב האב לזון את ילדיו. מה יהיה המצב בו האב מתחמק מתשלום המזונות? ועוד יותר מכך, מה יהיה כאשר האב עזב את הארץ ואין עוד יכולת לאם לפנות אליו ולחייבו בתשלום מזונות?

מקרה מעין זה הובא בפני כבוד השופט גייפמן מבית המשפט לענייני משפחה ברמת גן.

באותו המקרה (תמ"ש 8260/03) הוגשה תביעהעל ידי אישה בעזרתו של עורך דין גירושין, שבן זוגה עזב אותה

ואת בתה הקטינה וירד לחו"ל.

מיותר לציין כי בריחתו של האב לחו"ל נועדה, בין היתר, לנסות ולברוח מחובתו לשלם מזונות לבתו הקטינה.

האם פנתה בשמה של הבת בתביעה לבית המשפט לענייני משפחה כנגד הסב, אביו של האבא, על מנת שהסב יחוייב בתשלום המזונות של הנכדה.

כבוד השופט בפסק דינו מציין כי סעיף 4 לחוק תיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט -1949 קובע כדלקמן:

"4.מזונות בין שאר בני משפחה

אדם חייב במזונות שאר בני משפחתו , והם:

  1. הוריו והורי בן זוגו
  2. ילדיו הבגירים ובני זוגם
  3. נכדיו
  4. הורי הוריו שלו ושל בן זוגו
  5. אחיו ואחיותיו שלו ושל בן זוגו"

מסעיף זה שצוטט לעיל עולה כי ניתן לחייב אדם במזונות שאר בני משפחתו (שאינם ילדיו או בת זוגו).

כבוד השופט מציין כי בסעיף ישנה התיחסות ספציפית לחיובו של סב במזונות נכדתו.

על כן, בסופו של יום חוייב הסב בתשלום מזונות נכדתו במקום התשלום בו מחוייב בנו.

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור