הפחתת מזונות לקטין עקב קצבת נכות מלאה

מאת:

3.4.2014

במקרה זה, דובר על אב אשר הגיש בקשה להפחתת מזונות לקטין. תביעתו לא התקבלה והוא ערער על כך לביהמ"ש המחוזי. לטענת האב, בעת שנפסקו גובה המזונות אותם היה עליו לשלם לקטין, לא נלקח בחשבון כי הקטין יהיה זכאי לקצבת נכות גדולה. בעת עריכת הסכם הגירושין, ידעו הצדדים כי לקטין נכות קשה וכי בעתיד יצטרכו לטפל בו. לאור האמור, קבעו הצדדים בהסכם כי כל ההוצאות הרפואיות ו/ או הוצאות חינוכיות חריגות של הקטין – יישאו ההורים במשותף, שווה בשווה. כמו כן, נקבע כי הקצבה של הקטין מאת המוסד לביטוח לאומי, תועבר לאם. לאחר תקופה, נודע לאב כי המוסד לביטוח לאומי ערך אבחון לקטין וקבע כי הקטין סובל מדרגת נכות קשה ואף קבע לו קצבה חודשית בסך של 2,400 ₪.

לאור האמור, הגיש האב תביעה לביהמ"ש לענייני משפחה וטען כי זהו "שינוי נסיבות מהותי" המחייב דיון מחודש על גובה המזונות. שהרי על פי ההלכה, ביהמ"ש לא יפתח הסכם גירושין על עניין של מה בכך, על המבקש מביהמ"ש לפתוח הסכם מזונות בבקשה להקטין או להגדיל את סכום המזונות, עליו להוכיח שינוי נסיבות מהותי. האב טען כי במקרה זה, במקרה בו המוסד לביטוח לאומי מעביר לאם קצבה חודשית בסך של 2,400 ₪ שהיא למעשה אף יותר משיעור המזונות שנקבע לאב, יש בכך שינוי נסיבות מהותי ועל ביהמ"ש לקבוע כי יש להפחית מסכום המזונות אותו האב משלם לקטין, היות והאם מקבלת לחשבונה את הקצבה החודשית הגבוהה מאת המוסד לביטוח לאומי.

ביהמ"ש לענייני משפחה דן בסוגיה וקבע כי אין במקרה זה שינוי נסיבות מהותי כמתחייב. ע"פ ההסכם ישאו הצדדים שווה בשווה בהוצאות החריגות וכל הטבה שתקבל האם, כאם חד הורית, לא תבוא בחשבון.
האב ערער לביהמ"ש המחוזי אשר פסק כי תוספת הקצבה החודשית הינה שינוי נסיבות מהותי, המחייב את התערבותו של ביהמ"ש.

ביהמ"ש בחן את אומד דעתם של הצדדים בעת עריכת ההסכם. היה ברור כי הצדדים לא ידעו ולא תיארו לעצמם, בעת עריכת ההסכם והחתימה עליו, כי הקטין יהיה זכאי לקצבה גבוהה זו מאת המוסד לביטוח לאומי. ברור הוא כי אם היו יודעים זאת בעת החתימה על ההסכם, הסכומים היו אחרים. בסופו של יום, הקביעה שהנטל בגין ההוצאות המיוחדות ייפול על כתפי שני ההורים, התבסס על ההנחה שאין מקור חיצוני אשר יממן את ההוצאות הרבות של הקטין. מעת שקיים מקור שכזה, יש להתחשב בו. לאור האמור, נפסק כי על האב יהיה להשתתף במחצית מאותן הוצאות רפואיות וחינוכיות חריגות, העולות על מחצית מהקצבה, כפי שתהא מעת לעת ובחישוב אשר יערך מידי 3 חודשים.

עמ"ש(ת"א) 20337-04-13 פלוני נ' פלונית

ד"ר דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור