האם מניעת הסדרי ראייה יכולה להוביל לסנקציה כספית?

מאת:

למי נתונה הזכות לקבוע האם הורה יוכל לראות את ילדיו? האם זו היא זכות הנתונה לאחד ההורים להחליט ביחס להורה השני? האם ההורה המשמורן יכול על דעת עצמו להחליט למנוע מילדיו לראות את ההורה השני?

שאלה זו נדונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב, במסגרת מקרה בו מנעה האם המשמורנית מהאב לראות את ילדתו הקטינה. מקרה זה התברר במסגרת תביעת משמורת ותביעה בעניין הסדרי ראייה בפיקוח, אותן הגישה האם, ובתביעה דומה שאותה הגיש האב מהצד שכנגד.

כפיית מימוש זכויות הראייה באמצעות סנקציות כספיות

החלטת בית המשפט במקרה זה מראה כי, לא רק שאין לאם את הזכות למנוע מאבי הקטינה לפגוש את ילדתו, אלא שמקרה כזה יכול להסתיים גם בסנקציה כספית כבדה על האם. במקרה זה קבע בית המשפט כי על האם לשלם סך של 500 שקלים על כל מקרה בו מנעה האם מהאב לראות את ילדתו הקטינה שהייתה בחזקת האם, במהלך שלושת החודשים האחרונים לפני הדיון. כמו כן, קבע בית המשפט כי כל מקרה עתידי של מניעת מפגש בין האב ובין ביתו יגרור קנס של 850 שקלים שיושת על האם.

טענה מצד האישה לאלימות ומסוכנות של האב- נשללה

להגנתה, טענה האם כי האב הוא אדם אלים ומסוכן בעל הפרעות פסיכיאטריות הכרוכות בטיפול תרופתי, וכן שכבר נהג באלימות כלפי הילדה בהזדמנויות שונות בעבר. כמו כן, ביקשה האם לעיין במסמכיו של האב על מנת שיוכל בית המשפט להיווכח במצבו הנפשי של האב ובמסוכנותו. בית המשפט דחה את שתי הטענות של האם, שכן האב כבר חתם בעבר על ויתור סודיות רפואית, וכבר התברר קודם לכן כי בדיקות שנערכו לאב הוכיחו כי אין בו מרכיב של מסוכנות כטענת האישה.

מכלול של המלצות מקצועיות אישרו את התאמתו של האב לראות את בתו

על מנת לקבל החלטות במקרים דומים, עומדים לרשות בית המשפט כלים המסופקים לו על ידי גורמים מקצועיים כדוגמת פקידי סעד ועובדות סוציאליות, המבצעות את כל הסקירות והבדיקות הנדרשות על מנת לספק המלצה מקצועית לבית המשפט ביחס לטענות כל אחד מבני הזוג. מכלל החומרים שסופקו לבית המשפט על ידי גורמים אלה, ואשר מקיפים מספר סקירות ומבדקים שנערכו לו, עולה כי אין כל מסוכנות בהתנהגותו של האב, וההמלצה המקצועית היא לאפשר לו לראות את בתו.

סנקציה כספית כפתרון אפקטיבי לאם "סרבנית"

בנוסף לכך, בקשתה של האם להחליף פקידת סעד שלטענתה מתעלמת מצרכי הילדה, הובילו את בית המשפט למסקנה כי מדובר במקרה בו יש לעשות שימוש בסנקציה כספית על מנת לאלץ את האישה לעמוד בהוראת בית המשפט, המבוססת כאמור על המלצותיהם של הגורמים המקצועיים, שגם אותם נמנעה האישה לקבל לאורך זמן.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור