האם אישה רשאית להשתמש בביציותיה המופרות?

מאת:

המדובר בסכסוך משפחתי בין זוג שנישא בשנת 1999 כדת משה וישראל. בשל קשיי פריון, החל הזוג בטיפולי פוריות, במסגרתם הוקפאו ביציותיה של האישה כשהן מופרות בזרע הבעל. לדאבון הלב, לאחר שנולדו לזוג 3 ילדים, החליטו בשנת 2010 להיפרד ואף חתמו על הסכם גירושים.

עוד בטרם קיבלה האישה גט מבעלה, הגישה היא בקשה למתן צו עשה (תמ"ש 25008-11-16) שיורה למרכז הרפואי, בו מוחזקים הביציות, לאפשר לה לעשות שימוש בעוברים המוקפאים שלה ושל בעלה. הבעל מנגד, התנגד לבקשה בנימוק כי אינו מעוניין בילדים נוספים מפרודתו.

ביהמ"ש לענייני משפחה דחה תביעתה של האישה, תוך שנימק את דחייתו במספר נימוקים. ראשית, ציין ביהמ"ש כי ההסכמה לטיפול ההפריה ניתנה לפני 17 שנה, ושעה שכיום הזוג נמצא בתהליכי גירושין, חובה מוסרית היא לקבל את הסכמת הבעל למהלך שכזה.

נימוק נוסף שנקט ביהמ"ש בפסיקתו, היה העובדה כי בקשת האישה נוגעת לסוגיה אינטימית (סוגית ההולדה), כאשר בעניינים שכאלה קבעה הפסיקה, כי ההתערבות תיעשה אך ורק במקרה קיצון ומנימוקים כבדי משקל שעניינם הזכות להורות כערך עקרוני וטבעי.

ביהמ"ש סטה למעשה בפסיקתו מהלכת נחמני (דנ"א 2401-95), שם נקבע כי אין באי הסכמת אחד מבני הזוג כדי לטרפד בקשת הצד האחר לעשות שימוש בביציות מופרות. במקרה דנן, קבע ביהמ"ש מדובר בנסיבות שונות בתכלית ממקרה נחמני, שכן במקרה דנן לבני הזוג 3 ילדים ביולוגים, בעוד שבמקרה נחמני, בני הזוג היו חשוכי ילדים.  

 

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור