גירושין באמצעות מחשב

מאת:

גירושין באמצעות מחשב – האמנם?

בית הדין הרבני באשקלון אישר ביום 01.08.2011 לבני-זוג, שאחדמהם שהה בארה"ב, להתגרש באמצעות שיחת וידיאו "קונפרנס" בתוכנת ה"סקייפ".

בעניין זה דובר ב‏בני-זוג שעברו להתגורר לאחר הנישואים בארה"ב והחליטו להתגרש לאחר שהאישההגיעה לארץ כדי להסדיר את הארכת הוויזה שלה. בארץ נאמר לה על-ידי שגרירות ארה"ב כיהיא לא יכולה לעשות זאת, כיוון ששהתה במדינה שלא כדין. הבעל סירב לעלות לארץ, ולאחרמשא-ומתן שארך למעלה משנה, הסכימו בני הזוג להתגרש.

אלא שאז צצה הבעיה: השניים לא היו יכולים להתייצב בפני ‎‎בית הדין הרבני באשקלון כדילקיים את הסכם הגירושים, כיוון שאם הבעל היה עוזב את ארה"ב, הוא לא היהיכול לשוב בחזרה לביתו שם.

עורך הדין של הבעלביקש מבית הדין הרבני לקיים את אישור הסכם הגירושין בשיחתוידיאו "קונפרנס" באמצעות תוכנת ה"סקייפ". הוא הציע כי הגט יוסדרבאמצעות שליח, באופן שהבעל ייתן את הגט בבית דין רבני בארה"ב, יממן שליח שיעביראת הגט לארץ, והאישה תקבל את הגט ב‎‎בית הדין באשקלון.

‎‎בית הדין הרבני אימץ את הרעיון ובאמצעות מחשב נישא, הועלה הבעל לשיחת וידיאו בפני ‎‎בית הדין. בית הדין ניהל את הדיוןבאופן רגיל, כאילו נכח הבעל באולם הדיונים, ובסופו של דבר אישר את הסכם הגירושין שיקבל תוקף של פסק דין.

לסיכומו של עניין, נראה כי התערבותו וייצוגו של עורך דין גירושין הנה בעלת חשיבות מכרעת גם במקרים בהם קיימת נכונות מצד בני הזוג להתגרש, אלא שלעיתים מתקיימות נסיבות בלתי צפויות המערימות קשיים, כגון מקרה זה. סביר להניח שאילולא הצעתו של עורך הדין לקיים את שיחת הוידיאו בין בני הזוג, לא היו יכולים הם להתגרש והצדדים היו מגיעים למבוי סתום.

דוד סער, עורך דין גירושין

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן