המדובר בתביעה שהגיש אב לבית המשפט לענייני משפחה (תמ"ש 51006-08-17), לשינוי הסכם משמורת שחתם לפני כמה שנים עם האם. בהתאם להסכם שנחתם, שקיבל תוקף של פסק דין, עברה המשמורת הפיסית על בנם של ההורים לידי האב, כאשר האם מצידה היגרה לקנדה. בפועל, מאז לידתו גר הקטין בבית סבתו (אם אמו) ומתקשה לחיות בבית האב. 

לטענת האב, סבתו של הילד, מסיתה את הקטין כנגדו והאב עותר לנקוט אמצעים דחופים לשינוי ההסכם. כן יוער, כי הקטין עצמו הביע דעתו הנחרצת אודות אי רצונו להיות אצל אביו וביהמ"ש נדרש אף לעניין זה.

בפסק דינו, קובע ביהמ"ש לענייני משפחה, כי אמנם ישנו מושג הנקרא "זכויות ילדים" וראוי לשמוע את דעתם, אלא שיש להזהיר מהישאבות, האדרה ונקיטת פעולה משפטית אך ורק על פי קולם של ילדים או רצונם, הגם שיהיה נחרץ ביותר.

במקרה דנן, קובע ביהמ"ש, כי אכן אילו תלוי היה הדבר ברצון הקטין בלבד, אזי יכול בהחלט להיות שהיה מעוניין להישאר בבית סבתו, אלא שמקום בו הסבתא אינה משחררת את ברכת הדרך לקטין להתגורר עם אביו וגורמת לדכדוך הקשר בין הקטין לאביו, הינו מקום הרסני מבחינת הקטין.

ביהמ"ש קובע נחרצות, כי ברור שעל הקטין להישאר לגור אצל אביו ואין כלל מקום לשיקול מגורים אצל הסבתא, אלא שמצד שני, הקשר של הקטין עם סבתו הוא קשר חם והדוק.

למסקנה פוסק ביהמ"ש, כי הקטין יגור דרך קבע עם אביו עד הגיעו לגיל 18, יחד עם זאת, האב יהא מחוייב להביא את הקטן לסבתו פעם בשבוע לרבות בשבתות, כאשר הסבתא מצידה, תהא מחוייבת להשתתף בהדרכה הורית מתאימה.

 משרדנו עוסק ומתמחה בעניינים הקשורים בעיקר לדיני ביטוח לאומי, דיני ביטוח, דיני נזיקין, דיני עבודה, ודיני משפחה. משרדנו מעניק ליווי וייצוג גם בבתי הדין הרבניים ולרבות בבתי הדין לענייני ממונות. משרדנו נחל הצלחות לא מבוטלות בתחומים השונים, לרבות תקדימים מעניינים. ככל שהינך חושש כי נפגעו זכויותיך, גש עוד היום למשרדנו, ונשתדל ב"ה לסייע לך.  

דוד סער, עו"ד

דילוג לתוכן