קביעת מזונות מהעזבון

מאת:

מתי קמה הזכות והזכאות לאדם לזכות במזונות מהעזבון?

כבוד השופט שאול שוחט מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב נדרש לסוגיה זו בתע (משפחה ת"א) 105791/04 ע.ש. (חסוי פסול דין) באמצעות אקי"ם לאפוטרו' נ' עזבון המנוח ש.ש. ז"ל ואח'.

בית המשפט מבהיר בפסק דינו כי המבקש לזכות במזונות מהעזבון חייב לעמוד בנטל שכנוע כפול: המשוכה הראשונה – השיוך המשפחתי, בהתאם לסעיפים 56-57 לחוק הירושה, המשוכה השניה היותו זקוק למזונות, בהתאם לסעיפים 56,59 לחוק הירושה.

לאחר קביעת זכאותם של התובעים כאמור ניתן לפנות לקביעת מידתם של המזונות ושיעורם.

בסעיף 59 לחוק הירושה נזכרים אמות המידה המשמשות לקביעת הנזקקות וקביעת מידת המזונות. מדובר בשורה של נתונים עובדתיים שכולם צריכים להיות לנגד עיני בית המשפט, כאשר באים להחליט בשאלת זכאותו העקרונית של תובע המזונות.

בין יתר הנתונים שעל בית המשפט לשקול הם צרכיו של התובע, צרכים הנלמדים מרמת החיים של המוריש ושל התובע כפי שהיתה ערב מות המוריש ובשינוי שחל, אם חל, בצרכיו של התובע עקב מות המוריש, מקורותיו של התובע העומדים לסיפוק צרכיו.

רצוי להבהיר כי המחוקק לא קבע סדר עדיפויות בין אמות המידה השונות ומשקלן היחסי של אמות מידה אלה, יכולות להשתנות על פי כל מקרה ונסיבותיו.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן