הפחתת מזונות לילד קודם עקב הולדת ילד נוסף

מאת:

בית המשפט לענייני משפחה בראשון לציון בתמ"ש 9062/04ו' ח' נ' א' ש', דחה תביעת אב להפחתת מזונות לבנו הקטין, שכן לא עמד הוא בנטל הנדרש ממנו על פי דין על מנת שבית המשפט יורה על ההפחתה הנדרשת.

במקרה הנדון, הצדדים הגיעו עוד בשנת 2004 להסכם שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, ואשר במסגרתו נקבע כי האב ישלם לידי האם עבור מזונות הבן, סך של 1,400 ₪ לחודש, הכולל את כל הוצאותיו וצרכיו לרבות מדורו.

בין יתר שלל הטענות שהעלה האב בתביעתו להפחתת תשלום המזונות, טען הוא כי הוא נושא בתשלום מזונות עבור בן מאישה אחרת, כי גובה השתכרותו נמוך ביותר, כי הינו סובל מנכות זמנית, וכן כי קיים לו חוב כלפי המוסד לביטוח לאומי אשר מהווה עבורו נטל כלכלי נוסף.

לאחר שבית המשפט דן בטענות הצדדים, הגיע בית המשפט למסקנה כי יש לדחות את טענותיו של התובע. בנוגע לטענת התובע בדבר היוולדו של ילד נוסף, הרי שהתובע לא ציין מהו סכום המזונות בו הוא נושא לבן הנוסף, וכן התברר כי הוא ובת זוגו הנוכחית גרים בדירת הוריה ואינם משלמים הוצאות כגון שכר דירה. כמו כן, בנוגע לטענת התובע בדבר חובו לביטוח הלאומי, קבע בית המשפט כי יש לדחות טענה מעין זו על הסף, שאם לא כן ייוצר מצב אבסורדי המנוגד לתקנת הציבור שלפיו אין חייבים צריכים לעמוד בתשלום חובם. בנוסף לדיון בטענות התובע, דן בית המשפט בשאלה מהו שינוי נסיבות מהותי במצדיק הפחתת תשלום מזונות. לעניין זה קבע בית המשפט כי התפתחויות שנוצרו לאחר פסק הדין המקורי, וניתן היה לצפותן מראש, לא בהכרח יתקבלו כשינוי נסיבות מהותי המחייב בחינה נוספת של דמי המזונות. בהקשר זה, הבאת ילד נוסף לעולם ונשיאה בפרנסתו אינה מהווה עילה להפחתת המזונות, שכן חזקה על אדם המביא ילד נוסף לעולם, כי יודע הוא על חובו במזונות כלפי הילד הראשון, ולכן הדבר הוא בגדר עובדה שניתן לצפותה.

לסיכום דחה בית המשפט את תביעת התובע וקבע כי התובע לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו, כאשר לא הוכיח כי הולדת בנו השני הינו נטל המהווה שינוי נסיבות המצדיק את הפחתת המזונות אותן הוא חב לנתבעת.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן