האם ניתן להטיל את חובת המזונות על סבים לנכדים?

מאת:

על פי החוק הנהוג בישראל, אביהם של הילדים הוא האחראי לזון אותם עד הגיעם לגיל 18. כמו כן, החוק מגדיר מצבים בהם הורי הילדים אינם ממלאים את תפקידם לזון את ילדיהם, מה שמאפשר לתבוע את חובת המזונות מסביהם של הילדים, במקום ההורים.

השאלה היא האם חובת הסבים לתשלום מזונות נכדיהם היא חובה אוטומטית, האם ישנם תנאים מסויימים שצריכים להתמלא על מנת להפעיל אותה, ומה הם הפרמטרים לחיובים של הסבים במזונות אלה?

האם חוסר יכולת האב לשלם את המזונות מסיבות מובנות מצדיק לפטור אותו מתשלום המזונות?

על שאלות אלה התבקש בית המשפט המחוזי בבאר שבע לענות, בערעור שהובא בפניו על ידי הוריו של אב לילדים, שאינו משלם את מזונות ילדיו. האב מרצה מאסר ממושך של כ 14 שנים בגין עבירות מין, ומשכך אינו משלם את מזונות ילדיו שנקבעו על 1,800 שקלים ועוד 1,500 שקלים עבור מדור בכל חודש. על מנת לבטל את תשלום המדור, וויתר האב על חלקו בדירה המשותפת. כאמור, ישיבתו של האב בכלא מונעת ממנו מלשלם את מזונות ילדיו, ובהתאם לכך תבעה האם את הוריו לתשלום המזונות במקומו. ברור לגמרי שהיותו של האב בכלא מצדיק תביעה נגד הסב, לתשלום המזונות.

חיוב הסבים אינו אוטומטי וחל על הסבים משני הצדדים

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את תביעת האם וחייב את הורי האב בתשלום 1,000 שקלים בחודש מזונות, ועוד 1,880 עבור צהרוני הילדים. בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את ערעורם של הסבים וקבע כי על אף שהחוק מגדיר את סבי הילדים כחבים במזונות נכדיהם, המדובר בחיוב שצריך להיבחן בצורה קפדנית, הוא אינו חיוב אוטומטי ויש לבחון את הנסיבות בצורה יסודית. ככלל, חיוב הסבים יכול לחול רק אם הוכח כי ההורים עשו את כל הנדרש כדי לזון את ילדיהם, אך אינם יכולים לעמוד במטלה בעצמם.

האם עשתה האם את כל הניתן כדי לגבות את המזונות?

כמו כן, הדגיש בית המשפט כי חובה זו חלה על הסבים משני הצדדים בצורה שווה, ולא רק על הסבים מצידו של האב. במקרה הנדון, קיבלה האם סכום גדול של כסף מבני משפחתה, באמצעותו רכשה דירה בסך 1.3 מיליון שקלים. לדעת בית המשפט, סכום כסף זה היה יכול להיות מפונה להזנת הילדים, תוך בחירה במגורים צנועים יותר. כמו כן, לא הוכח כי האם עשתה את כל הנדרש כדי לקבל את המזונות מהאב, וכך למשל בחרה לדלג על התהליך של פנייה להוצאה לפועל לצורך גביית המזונות מן האב.

הגבלת חבות הסבים למזונות נכדיהם

לעניין בחינת יכולות האם, קבע בית המשפט שבנוסף לדירה אותה רכשה, לא הובאו אסמכתאות על סך מקורות ההכנסה והרכוש הכולל שלה, שגם הוא יכול להיזקף כהכנסה לצורך חישוב מזונות. בהתאם לכך, הפחית בית המשפט את חבות הסבים לסך של 500 ₪ בחודש, ועוד חצי מסכום התשלום לצהרוני הילדים, ובכך קיבל חלקית את ערעורם.

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן