ביהמ"ש: ניתן להטיל עיקול מזונות גם לתקופה של מעבר לשנתיים

מאת:

הדין קובע כי חובתו של האב לזון את ילדיו הינה חובה אבסולוטית. לרוב, בהליכי גירושין, האם היא זו שמקבלת את החזקה על הילדים ולאב נפסקים מזונות (ישנם מקרים הפוכים אך מדובר במיעוט), והיות ובמקרים לא מעטים אבות אינם משלמים מזונות (לעיתים מפאת היעדר יכולות כלכלית), לאם עומדת הזכות להטיל עיקול על חשבון האב.

תקנה 258י"ז(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 קובעת כי האם תוכל להטיל עיקול על חשבון האב, לצורך מימוש פסק הדין בעניין המזונות, בנסיבות שבהן עולה חשש ל"הכבדה ממשית" על ביצוע פסק הדין, עקב אי יכולת כלכלית של האב. התקנה קובעת כי גובה העיקול יעמוד על סך המזונות לשנתיים ימים, אולם בנסיבות חריגות ניתן יהא לעקל סך מזונות לפרק זמן ארוך יותר, עד להגיע הילדים לגיל 15, שאז מסתיימת חובת המזונות האבסולוטית של האב.

מה עשויות להיחשב 'נסיבות חריגות' אשר תצדקנה הטלת עיקול על סך מזונות מעבר לסך השווה ערך למזונות זמניים? ומהי אותה "הכבדה ממשית" על סיכויי ביצוע פסק הדין אשר תצדיק הטלת עיקול על חשבון האב חרף זכות הקניין שלו? שאלות אלו נדונו בתמ"ש (כ"ס) 30323-09 ד.ה.ש נ' ד.נ.ש (ניתן ביום: 22.08.11).

באותה פרשה ביקשה האם להטיל עיקול על זכויותיו של האב בדירת המגורים המשותפת שלהם, וזאת משום שלאב אין מקור הכנסה קבוע, והוא עובד לפרקים כגרפיקאי, וכשהוא עובד, הוא משתכר שכר זעום של כ – 8000 – 6000 ₪ לחודש, אשר אפילו אינו מספיק למחייתו הוא, כל שכן למזונות הקטינים.

לטענת האם, היות וכושר השתכרותו של האב נזיל, ואין לו חסכונות אחרים, יש להטיל עיקול על חלקו בדירה בסך השווה למזונות הקטינים שהם בני 6 ו- 8, עד להגיעם לגיל 15, שאז חובת המזונות של האב כלפי ילדיו כבר אינה אבסולוטית. לטענת האב, אמנם הוא מובטל לתקופות, אך מעולם לא החסיר תשלום מזונות לילדיו, וכי יש לבחון את השתכרותו על ציר הזמן ולא בנקודת זמן נתונה שבה הוא מובטל או משתכר מעט, מה גם שמצבו עשוי להשתפר.

בית המשפט דחה מכל וכל טענה זו בנימוק שבהליך הגירושין העיקרי, כאשר ביקש הבעל פטור מחובת המזונות, הוא תיאר את מצבו הכלכלי העגום בצבעים קודרים, וזאת בכדי לקבל פטור מחובת המזונות. בית המשפט מתח ביקורת חריפה על סגנון התנהלות זה ופוסק:

"כמו כן, לא ניתן להתעלם מהסתירות בגרסאותיו של המשיב, בהליכים השונים, ואין מנוס מלקבוע כי המשיב בוחר את גרסתו בהתאם להליך בו הוא מצוי, ומתאים אותה לצרכיו גם אם היא "אינה מדויקת" בלשון המעטה וגם אם הוא עושה זאת בדרך של "המעטת גרסה קודמת" ע"י הגרסה הנוכחית".

בנסיבות שבהן לאב אין מקור הכנסה קבוע, מצא בית המשפט לנכון לקבל את בקשת האם והטיל עיקול על זכויות האב בדירתו בשווי מזונות הקטינים עד להגיעם לגיל 15, בסך 400,000 ₪.

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן