ביהמ"ש: חיוב האב במזונות ילדיו – לא במחיר פגיעה כלכלית בו

מאת:

הדין העברי קובע כי האב חייב לזון את ילדיו עד גיל 15, וכי עליו לספק את כל צרכיהם הבסיסיים, בלא קשר ליכולת השתכרותו. מאידך, לא תמיד ניתן מוסרית לחייב אב במזונות ילדיו באופן שיביא אותו לחרפת רעב בעצמו. בנוסף, עיקרון השוויון החוקתי ולפיו – גם על האם לשאת בנטל – עומד ברקע. כיצד מאזנים בין המסורת, המציאות, ועיקרון השוויון? שאלה זו הועלתה בתמש (טב') 6489-08-09 י.ב.ס נ' ש.ב.ס (ניתן ביום: 5.12.10).

נפסק כי בפסיקת מזונות בשלב הראשון יש להעריך את צרכי הקטינים, ובשלב שני יש להעריך את יכולת השתכרות הצדדים בפועל (ראה: עמ"ש (ת"א) 1057/09 ש.ת. נ' ד.ג., פורסם בנבו ביום 17/10/10, וראה: ע"א 302/80אגלזיאס נ' אגלזיאס, פ"ד לד(4), 529). נפסק כי בנסיבות כושר השתכרותו הנמוך של האב אין לדון כלל במזונות מדין צדקה. כן נפסק בעקבות עמ"ש (ת"א) 1057/09 ש.ת. נ' ד.ג כי "מקום בו ניתן להתרשם באופן בלתי אמצעי באשר לגובה צרכי הקטינים אין מקום לפסוק מזונות על פי סכומי המינימום שנקבעו בפסיקה עבור כל קטין", וכי יש לפסוק מזונות כך שיתאפשר מינימום קיום אנושי של החב במזונות (ע"א 456/70 אלכסנדר נ' אלכסנדר, פ"ד כ(1) 735). כן נפסק כי:

"כאשר מתרשם בית המשפט, כי בכוונת אב לשלם מזונות ילדיו, כי הוא ממצה פוטנציאל השתכרותו וכי חרף כל זאת לא יעלה בידו לשלם מלוא צרכיהם ההכרחיים של הקטינים שעה שהדבר לא יותיר למחייתו מעות מספיקות, מתגבשת תשתית ראייתית ומשפטית ראויה להפעלת מסננים לחיוב שנקבע בדין האישי, כך שהחיוב בצרכים הכרחיים יצומצם למינימום אפשרי.

עשיית הצדק מחייבת שימוש בשיקול הדעת השיפוטי באופן שלא ישית על החייב במזונות חיוב בלתי אפשרי. שימוש זה מצריך לעיתים פנייה לעקרונות משפטיים כלליים כגון : מידתיות, תם לב, עקרונות של צדק ושוויון".

צוין, כי אין הכוונה שחיוב המזונות יושת באופן שוויוני על האב ועל האם בניגוד לדין תורה, אולם, יש לעשות שימוש בשיקול הדעת השיפוטי, וזאת מכוח הוראת סעיף 8(א) לחוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה – 1995 על מנת שתוצאת ההחלטה השיפוטית לא תהא בלתי צודקת בנסיבות העניין. במסגרת שיקול הדעת השיפוטי, נפסק, מקום בו חיוב המזונות יפגע ביכולת האב לקיים עצמו יש להגדיר באופן מרחיב את צרכי הילדים שהם "מדין צדקה", ואשר בהם ישאו שווה בשווה האב והאם (תמ"ש (י-ם) 22601/03 מ.ר. נ' ד.פ.ר).

דוד סער, עו"ד

מה הסיכוי של התביעה שלי?
השלימו את 3 השלבים בטופס ליחצו על הזמן שיחת הערכה ונחזור בהקדם!

    ממלאים את הפרטים ולוחצים על הכפתור

    דילוג לתוכן